รวมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจดโดเมน การเช่าพื้นที่ทำเว็บไซต์ การจัดการกับไฟล์ในพื้นที่เช่าทำเว็บไซต์ การติดตั้งโปรแกรมทำ เว็บไซต์ การต่ออายุโดเมน การเพิ่มโดเมนเว็บไซต์

ขนาดไฟล์ : 9.2 MB

จำนวน : 136 หน้า

ราคา : แจกฟรี

 

รายละเอียดหนังสือ

คู่มือให้ความรู้เกี่ยวกับการจดโดเมนและเช่าพื้นที่ทำเว็บไซต์ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่ควรเรียนรู้ เพราะเว็บไซต์มีบทบาทอย่างมากต่อ การทำธุรกิจ หรือแม้แต่การใช้ส่วนตัวก็ตาม เพราะเว็บไซต์สามารถสร้างรายได้ เป็นช่องทางต่อยอดธุรกิจได้ สิ่งสำคัญที่ต้องศึกษา และทำความเข้าใจจะเป็นเรื่อง การจดโดเมนชื่อเว็บไซต์ การเลือกชื่อ การต่ออายุ การเช่าพื้นที่ทำเว็บไซต์เพื่อเก็บข้อมูล เก็บไฟล์ต่างๆ ของเว็บไซต์ การจัดการกับไฟล์ในพื้นที่ การติดตั้งโปรแกรมทำเว็บไซต์ เป็นต้น เรื่องพื้นฐานเหล่านี้จำเป็นต้องรู้ เพราะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัว แล้ว สำหรับการใช้ชีวิตในยุคไอทีในปัจจุบันนี้

 

ลิงค์ดาวน์โหลด : คู่มือจดโดเมนเช่าพื้นที่ทำเว็บไซต์ด้วยตนเอง

 

คำเตือนการนำ eBook ไปใช้งาน :

อนุญาตให้ดาวน์โหลด eBook ไปใช้งานส่วนตัวเท่านั้น ห้ามนำไปใช้งานเชิงธุรกิจ จำหน่าย แจกฟรีในเว็บไซต์ใดๆ Facebook, twitter, เว็บบอร์ด ฯลฯ

 

 ** วิธีดาวน์โหลด ตามภาพด้านล่าง 

 

สารบัญ

ทำความรู้จักเว็บไซต์
ตัวอย่างการใช้ประโยชน์เว็บไซต์ในรูปแบบต่างๆ
โดเมนเนมและการเช่าพื้นที่เว็บไซต์ คืออะไร
ทำความรู้จักโดเมนเนมหรือชื่อเว็บไซต์กันก่อน
ซับโดเมนหรือโดเมนย่อย
การตั้งชื่อโดเมนเว็บไซต์
พื้นที่เช่าทำเว็บไซต์ หรือ Hosting หรือ Web Hosting คืออะไร
พื้นที่เช่าทำเว็บไซต์ทำหน้าที่อะไรบ้าง
ไฟล์ในพื้นที่เว็บไซต์มีอะไรบ้าง
การใช้งานพื้นที่เช่าทำเว็บไซต์จะต้องทำอย่างไร
โดเมนเนม และ พื้นที่ทำเว็บไซต์ทำงานร่วมกันได้อย่างไร
ความสำคัญของโดเมนเนมและพื้นที่เช่าทำเว็บไซต์ในปัจจุบัน
การหาชื่อโดเมนเว็บไซต์
เตรียมข้อมูลก่อนจดโดเมน
การเลือกผู้ให้บริการจดโดเมน
การสมัครสมาชิกเว็บไซต์จดโดเมน
การแจ้งจดโดเมนที่ต้องการ
ตัวอย่างการจดโดเมนที่ Hostinglotus.com
แจ้งชำระเงินค่าจดโดเมน
การเลือกผู้ให้บริการเช่าพื้นที่ทำเว็บไซต์
การตรวจสอบข้อมูลเจ้าของชื่อเว็บไซต์
การจับคู่โดเมนและพื้นที่เช่าทำเว็บไซต์เข้าด้วยกัน
การจับคู่โดเมนและพื้นที่เช่าทำเว็บไซต์กรณีมีโดเมนเดียว
การจับคู่โดเมนและพื้นที่เช่าทำเว็บไซต์กรณีมีหลายโดเมน
ตั้งค่าโดเมนเนมและตั้งค่าพื้นที่เช่าทำเว็บไซต์ให้ทำงานร่วมกันได้
เข้าชมเว็บไซต์ในครั้งแรกสุดหลังจากตั้งค่าจับคู่โดเมน
เรื่องที่ต้องรู้เกี่ยวกับโดเมนหลักของพื้นที่ทำเว็บไซต์
ตรวจสอบข้อมูลเว็บไซต์ เจ้าของเว็บ วันหมดอายุ
การจดโดเมนเพื่อใช้งานกับบล็อก BLogger
การสมัครสร้างบล็อกกับ Blogger
วิธีการสมัครใช้งานอีเมล์ Gmail
การสมัครสมาชิกสร้างบล็อกที่ Blogger
ขั้นตอนการสร้างบล็อกใหม่กับ Blogger
การจดโดเมนเว็บไซต์เพื่อใช้กับ Blogger
การตั้งค่าโดเมนเว็บไซต์เพื่อใช้งานกับบล็อก Blogger
การเข้าใช้งานพื้นที่เว็บไซต์ผ่าน DirectAdmin
การใช้ File Manager จัดการไฟล์ในพื้นที่เว็บไซต์
การจัดการกับไฟล์ด้วย File Manager ใน Direct
การลบไฟล์
การแก้ไข เปลี่ยนชื่อ หรือก็อปปี้ไฟล์
การสร้างโฟลเดอร์เพื่อเก็บไฟล์
การสร้างไฟล์เว็บเพจ
จัดการไฟล์ในพื้นที่เว็บไซต์ด้วย FileZilla
FileZilla ไว้ทำอะไรบ้าง
ดาวน์โหลดและติดตั้ง FileZilla 3.24.1
การเชื่อมต่อพื้นที่เว็บไซต์ด้วย FileZilla
การอัพโหลดไฟล์เข้าพื้นที่เว็บไซต์
การดาวน์โหลดไฟล์ในเว็บไซต์ลงคอมพิวเตอร์
แก้ปัญหากรณีเชื่อมต่อกับพื้นที่เว็บไซต์ไม่ได้
การหยุดการเชื่อมต่อกับพื้นที่เว็บไซต์
คำแนะนำเรื่องความปลอดภัยในการอัพโหลดด้วย FileZilla
ตัวอย่างการติดตั้ง Joomla 3.8 ในพื้นที่เว็บไซต์จริง
การเลือกผู้ให้เช่าพื้นที่ทำเว็บไซต์ที่รองรับ Joomla 3.8
โปรแกรมช่วยติดตั้ง Joomla แบบอัตโนมัติ
ตัวอย่างการติดตั้ง WordPress ในพื้นที่เว็บไซต์จริง

 

ลิงค์ดาวน์โหลด : คู่มือจดโดเมนเช่าพื้นที่ทำเว็บไซต์ด้วยตนเอง