บทที่ 1
ฟัง MP3 ด้วย Winamp 3.0

การติดตั้ง Winamp 3.0
1. ติดตั้งโปรแกรม
2. ติดตั้งแพตช์ช่วยจัดการกับภาษาไทย

การเข้าโปรแกรม Winamp
หน้าจอและส่วนประกอบต่างๆ
การจัดการกับส่วนประกอบต่างๆ
Equalizer ส่วนช่วยปรับแต่งเสียง
Media Library ห้องสมุดรวมไฟล์มิเดีย
Playlist Editor ส่วนจัดการรายชื่อเพลง
Video ส่วนแสดงไฟล์วิดีโอ
Thinger เก็บคำสั่งเรียกใช้งานส่วนต่างๆ
การใช้ Winamp ในลักษณะต่างๆ
1. เพิ่มรายชื่อเพลง MP3/MPG/AVI เข้ามาใน Media Library หรือ Playlist Editor
2. ตัวอย่างการเพิ่มไฟล์ Mpg/Avi
3. กำหนดเกี่ยวกับการแสดงชื่อเพลงภาษาไทย


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

กำหนดคีย์หลัก (Primary Key) ฟิลด์ ใน Access 2007

ในตารางข้อมูลจะต้องมีการกำหนดให้ฟิลด์ใดฟิลด์หนึ่งเป็นฟิลด์หลักหรือ Primary Key ส่วน ใหญ่จะเป็นฟิลด์ที่เป็นรหัสพนักงาน รหัสสินค้า รหัสการสั่งซื้อ เป็นต้น เพราะฟิลด์เหล่านี้ ข้อมูลจะไม่ซ้ำกัน อย่างเด็ดขาด รหัสพนักงาน 1 คน ก็จะใช้กับพนักงาน 1 คน ถ้าใช้กับหลายคนก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใคร อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง predo predid predone ทำไว้ล่วงหน้า, ทำไว้ก่อน ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะ มีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น