บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

วิธีฝึกดีดกีตาร์ตามโน้ต ตัวกลม ตัวขาว ตัวดำ ตัวเขบ็ตเบื้องต้น

แนะนำวิธีฝึกดีกีตาร์ตามจังหวะของโน้ตต่างๆ เช่น ตัวกลม ตัวขาว ตัวดำ ตัวเขบ็ต 1 ชั้น และตัวเขบ็ต 2 ชั้น ทำความเข้าใจกับ จังหวะ วิธีดีดให้ลงจังหวะ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการอ่านโน้ตบรรทัด 5 เส้น ก็จะรู้ว่าเมื่อลงด้วยโน้ตตัวกลมจะต้องดีดแบบใด ตัวขาว ต้องดีดแบบใด ให้เป็นเพลง อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง bid, bid/bade,bidden ประมูล เสนอ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล พร้อมตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น