.htaccess เป็นไฟล์ที่ใช้ในพื้นที่เว็บไซต์ โดยอาจวางในตำแหน่งพื้นที่หลัก pubic_html หรือวางไว้ในไดเรคทอรี่ใดๆ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ออนุญาตหรือไม่ อนุญาตให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์เข้าถึงไฟล์หรือโฟลเดอร์ใดๆ หรือเรียกใช้งานไฟล์ใดๆ ภายในเว็บไซต์ของเรา เป็นการช่วยป้องกันรูรั่วหรือช่องโหว่ที่อาจจะเกิดขึ้น จนทำให้แฮคเกอร์สามารถเจาะระบบ เข้าเว็บไซต์เราได้
ในการใช้งาน Wordpress การตั้งค่าเกี่ยวกับลิงค์ถาวร (Permalink) หรือ Plugin บางตัวที่เกี่ยวกับ Cache จำเป็นต้องปรับแต่งไฟล์นี้ ในระหว่าการติดตั้งลงใน Wordpress
1. หลังจากติดตั้ง Wordpress เสร็จแล้ว ให้ใช้ FileZilla เชื่อมต่อเข้าพื้นที่เริ่มต้นของเว็บไซต์หรือ pubic_html
2. คลิกที่ public_html เป็นการกำหนดว่า เราจะสร้างไฟล์ .htaccess ไว้ในนี้
3. ในพื้นที่เก็บไฟล์ของเว็บไซต์ ชี้เมาส์แล้วคลิกปุ่มขวาของเมาส์เรียกคำสั่งลัด
4. คลิก Create new file
5. คลิกและพิมพ์ชื่อไฟล์ .htaccess
6. คลิก OK

 

7. chmod ไฟล์หรือเปลี่ยนสิทธิ์ในการเข้าถึงไฟล์ ชี้ที่ไฟล์ .htaccess แล้วคลิกขวา เรียกคำสั่งลัด
8. คลิก สิทธิการเข้าถึงไฟล์...
9. พิมพ์ 777
10. คลิกตกลง
11. แต่หลังจากได้ปรับแต่งเว็บไซต์เสร็จแล้ว ให้เปลี่ยนเป็น 644 เพื่อป้องกันการถูกเจาะระบบ ต้องเปลี่ยน ไม่เช่นนั้นอันตราย


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

ม้าดีดกระโหลก ผู้หญิงที่มีกิริยามารยาทไม่งดงาม แก่นแก้ว

ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้พูดถึงผู้หญิงที่ไม่เรียบร้อย ซึ่งคนโบราณจะถือว่าเป็นคนไม่ดี กิริยามารยาทไม่งดงาม เหมือน ม้าดีดกระโหลก บ้านใดมีลูกหลานที่เป็นผู้หญิงในลักษณะนี้ จะได้รับความอับอาย อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง misspell misspelt misspelt สะกดผิด ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยน รูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจ มากยิ่งขึ้น