หลังติดตั้ง Wordpress แล้วก็จะต้องค่าการใช้งานก่อน ซึ่งจะต้องตั้งค่าต่างๆ ดังนี้
1. ตั้งค่า .htaccess ใน Wordpress 3.5


2. ตั้งค่า Site Name ใน Wordpress 3.5


3. ตั้งค่าลิงค์ถาวร ใน Wordpress 3.5


4. ตั้งค่า การสนทนา ใน Wordpress 3.5


5. ตั้งค่าทั่วไป ใน Wordpress 3.5


6. ตั้งค่า การอ่าน ใน Wordpress 3.5


7. ตั้งค่า ไฟล์สื่อ ใน Wordpress 3.5


8. ปรับแต่งหน้าจอแผงควบคุมใน Wordpress 3.5


9. ตั้งค่าโฟลเดอร์เก็บไฟล์ภาพ ใน Wordpress 3.5


10. ลบบทความตัวอย่างของ Wordpress


11. ตั้งค่าผู้ใช้ใน Wordpress เพื่อความปลอดภัย