บทความแสดงตัวอย่างการสร้างปกหนังสือหรือหน้าปกสำหรับทำไปประกอบใน eBook ด้วยโปรแกรม Photoshop โดยตัวอย่างนี้จะนำไปใช้กับ ePub สำหรับ Amazon Kindle ส่วนการนำไปใช้กับการสร้าง eBook ประเภทอื่นก็ปฏิบัติคล้ายกัน ต่างกันแค่การกำหนดขนาดของหน้าปกเท่านั้นเอง

 

ขั้นตอนการสร้างปก eBook
1. เข้าโปรแกรม Photoshop แล้วคลิก File>>New
2. กำหนดค่าต่างๆ ชื่อไฟล์ Name = cover
3. ขนาดความกว้าง คลิกเลือกหน่วยเป็น pixels ก่อน แล้วพิมพ์ขนาด Width = 600 ลงไป ส่วนความสูง Height = 800
4. ความละเอียดภาพ Resolution = 72
5. สี Color Mode เลือก RGB Color
6. สีพื้น Background Contents เลือก White สีขาว
7. เสร็จแล้วคลิก OK

 

8. เริ่มออกแบบตามต้องการ
9. เสร็จแล้วคลิก File>>Save for Web…
10. กำหนดค่าต่างๆ เลือกไฟล์ภาพแบบ JPEG
11. เลือกคุณภาพความละเอียด ลองหลายแบบ เช่น High, Very High จะมีผลกับความคมชัด ให้เลือกค่ามากที่สุดแต่ขนาดไฟล์ในข้อ 12 ห้ามเกิน 127k
12. เลือกคุณภาพความละเอียดภาพแบบใดก็ตาม ดูขนาดไฟล์ห้ามเกิน 127 K จากตัวอย่างแค่ 124.4 K ถือว่าใช้ได้
13. กำหนดค่าต่างๆ เสร็จแล้วคลิก Save

 

14. คลิกเลือกโฟลเดอร์ไว้เก็บไฟล์
15. คลิกและพิมพ์ชื่อไฟล์
16. เสร็จแล้วคลิก Save เป็นอันเสร็จสิ้นการสร้างภาพปกอีบุ๊ค

 

Tips
ปกที่ได้นี้จะเอาไว้ทำปกอีบุ๊ค (Inner cover) และไว้แสดงปกหนังสือในร้าน Kindle Store (Product catalog cover)

 

บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน :