ใช้สำหรับการวาดเส้น วาดลายเส้น สามารถเปลี่ยนหัวพู่กันแบบต่างๆ ได้
1. คลิกเมนู Windows>>Brushes เพื่อแสดง Brushes Palette ให้ปรากฏบนจอ
2. คลิกเครื่องมือ Paintbrush Tool
3. คลิกเลือกหัวพู่กันที่ต้องการ
4. ชี้ที่พื้นที่ทำงาน แล้วกดปุ่มซ้ายลากเมาส์วาดเส้นตามต้องการ
5. ตัวอย่างเส้นแบบต่างๆ