1. ดับเบิ้ลคลิกไอคอนเครื่องมือนี้ใน Toolbox
2. ในกรอบข้อความที่ปรากฏขึ้นมา ให้กำหนดค่าตามต้องการ
- Fidelity ความละเอียดในการลากเมาส์ โดยเฉพาะการวาดเส้นโค้ง
- Smoothness ความราบเรียบของเส้น
- Fill New Pencil Strokes กรณีที่คลิกติ๊กถูกคำสั่งนี้ เมื่อวาดเส้น ก็จะมีการระบายสีลงไปด้วย ค่า ปกติจะไม่ระบาย เลือกค่านี้ดีกว่า
- Keep Selected หลังวาดเส้นเสร็จแล้ว ให้ภาพถูกเลือกโดยอัตโนมัติ เพื่อความสะดวกในการแก้ไข
- Edit Selected Paths ไว้สำหรับกำหนดขอบเขตการเลือกภาพที่วาด


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

หวานนอก ขมใน ภายนอกดูดี แต่ภายในแย่เต็มที

ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้พูดถึงคนที่ดูดีแต่เพียงภายนอก ส่วนภายในนั้นกำลังแย่เต็มที อยู่ในสภาพ หวานนอกขมใน กำลังมีความทุกข์อย่างแสนสาหัส แต่แสร้งทำตัวให้ดูดี ภายนอกดูสดใส ยิ้มแย้มร่าเริง แต่ภายในกำลังอยู่ใน ความทุกข์กายทุกข์ใจอย่างหนัก แต่ต้องทำตัวเหมือนปกติ เพราะไม่อยากให้ใครรู้ อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง prebuild prebuilt prebuilt สร้างไว้ล่วงหน้า, ทำไว้ก่อน ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยา แบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำ กริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น