บทความแนะนำวิธีตั้งรหัสผ่านให้ไฟล์ข้อความในมือถือแอนดร อยด์ เป็นไฟล์ที่สร้างขึ้นมา โดยมีข้อมูลที่เป็นความลับไม่ต้องการ ให้ใครสามารถเปิดดูได้ อาจจะบันทึกรหัสผ่านเก็บไว้ หรือข้อมูล สำคัญอื่นๆ กรณีเครื่องหาย ก็ไม่ต้องกังวลว่าใครจะสามารถเปิด อ่านได้

การใฃ้มือถือแอนดรอยด์มีโอกาสทำเครื่องหาย ดังนั้นจึงต้อง หาทางป้องกันด้วยการตั้งรหัสผ่านให้กับไฟล์สำคัญ อย่างไฟล์ข้อ ความที่เก็บข้อมูล เก็บความลับเอาไว้  

ติดตั้งแอปพิมพ์ข้อความ FastNotepad

ก่อนอื่นให้ติดตั้งแอปสำหรับพิมพ์ข้อความในมือถือแอนดรอยด์ ให้เรียบร้อยเสียก่อน โดยติดตั้งแอป FastNotepad มีชื่อคล้ายกัน หลายตัว แต่ให้สังเกตุที่ไอคอนสีแดงแบบนี้

 

วิธีสร้างไฟล์ข้อความและตั้งรหัสผ่าน

1. ให้เข้าแอป FastNotepad
2. แตะ + เพื่อสร้างไฟล์ใหม่
3. พิมพ์ข้อความลงไปตามต้องการ เช่น My Secret Info ....
4. พิมพ์เสร็จแล้ว ให้แตะไอคอน 3 จุด มุมบนขวา เรียกคำสั่งตั้ง รหัสผ่าน
5. แตะเลือกคำสั่ง Make encrypted


6. แตะ และ พิมพ์รหัสผ่านลงไป
7. แตะเลือก Show Password หากต้องการให้แสดงรหัสผ่าน เพื่อ ให้รู้ว่า ใช้ตัวเลขอะไรบ้าง เพราะหากผิดพลาด จำไม่ได้ ก็จะเปิด อ่านไฟล์ไม่ได้
8. เสร็จแล้ว แตะ OK เพื่อตั้งรหัสผ่าน
9. แตะ 10. การเปิดอ่านไฟล์ข้อความที่เข้ารหัสผ่านไว้ ซึ่งชื่อไฟล์จะเป็นสี เขียว ให้แตะเพื่อเปิดอ่าน
11. พิมพ์รหัสผ่านลงไป เพื่อเปิดดูไฟล์ แล้วแตะ ตกลง


12. การยกเลิกรหัสผ่าน ให้เปิดไฟล์ข้อความนั้นๆ ขึ้นมาก่อน แล้ว แตะไอคอน 3 จุด มุมบนขวา
13. แตะเลือกคำสั่ง Make Decrypted เพื่อยกเลิกรหัสผ่าน ของ ไฟล์นั้นๆ

 

การใช้รหัสผ่าน

ปัจจุบันเรื่องของรหัสผ่าน จะมีรหัสสำคัญที่จะต้องจำให้ได้ เช่น
1. รหัส ATM จะใช้ตัวเลข 4 ตัวอักษร จำง่าย
2. อีเมล์ และ รหัสผ่าน จะต้องใช้ไม่น้อยกว่า 8 ตัวอักษร และผสม กันทั้ง ตัวอักษร ตัวเลข และสัญลักษณ์พิเศษ เช่น M3$ek7Y* ซึ่ง จะยากในการจำ แต่ก็ต้องจำได้ให้ แล้วก็นำรหัสผ่านไปใช้สมัคร บริการต่างๆ หรือไว้ใช้ในทุกเรื่องก็ได้ เพียงแต่อาจจะลดหรือเพิ่ม จำนวนตัวอักษรให้มากกว่าเดิม

 

การใช้มือถือ Android มีโอกาสทำเครื่องหาย หรือคนอื่นอาจจะ แอปเปิดอ่าน ดังนั้น ก็ต้องใช้การตั้งรหัสผ่านแบบนี้ สำหรับไฟล์ข้อ ความที่เราอาจจะเก็บข้อความสำคัญ ข้อมูลธนาคาร รหัสผ่านต่างๆ