บทความ สอนวิธีตั้งค่า เสียงโทรศัพท์เรียกเข้า ในมือถือ Asus ZenFone การตั้งเสียงเรียกเข้าทำได้ 2 แบบ ตั้งรวมทั้งหมดใช้เสียงเดียวทุกหมายเลขหรือตั้งเสียงแยกเป็นรายบุคคลได้ ส่วนเสียงเรียกเข้า อาจใช้ไฟล์เสียง MP3 ก็ได้ตัดเสียงเองเลย

 

ตั้งค่าเสียงโทรเรียกเข้าด้วยเสียงมาตรฐาน

ในมือถือ Asus ZenFone จะมีเสียงสําเร็จรูป ที่มาพร้อมกับเครื่อง เอาไว้ให้ตั้งค่าเป็นเสียงเรียกเข้า
1. ให้เข้าไปที่การตั้งค่า แล้วแตะคำสั่ง การตั้งค่าการโทร
2. แตะ คำสั่ง เสียงเรียกเข้าโทรศัพท์
3. เลือกซิม ที่ต้องการ เช่น SIM 1 SIM 2


4. ตัวอย่าง เสียงที่ใช้ในขณะนี้ เป็นไฟล์เสียง ชื่อ Festival ให้แตะ เลือกเสียงอื่น ได้ตามต้องการ
5. กรณีต้องการใช้ ไฟล์เสียง แบบ mp3 ให้แตะเลื่อนไปด้านบนสุด แล้วแตะ เพิ่มริงโทน เพื่อไปเลือกไฟล์เสียง mp3 ที่ต้องการใช้เป็นเสียงเรียกเข้า

 

การตั้งค่าเสียงเรียกเข้า เป็นรายบุคคล ในมือถือแอนดรอยด์

1. การตั้งค่าเสียงเรียกเข้า สามารถตั้งค่า เป็นรายบุคคลได้ คนพิเศษอาจจะใช้เพลงพิเศษเป็นเสียงเรียกเข้า
2. ให้เปิดแอป บุคคล
3. ค้นหาและแตะเลือก ชื่อ หรือ หมายเลขโทรศัพท์ ที่ต้องการตั้งค่า เสียงเรียกเข้าเป็นการเฉพาะ


4. แตะไอคอน 3 จุดที่มุมบนขวา เพื่อแสดงคำสั่ง ให้ตั้งค่าเพิ่มเติม
5. แตะเลือกคำสั่ง ตั้งเสียงเรียกเข้า จากนั้น ก็เลือกเสียงเรียกเข้า สำหรับบุคคลนั้นเป็นการเฉพาะ มีเสียงให้เลือก 2 แบบ คือเสียงมาตรฐาน และไฟล์เสียง MP3

 

ตัดเสียงทำริงโทนเอง

สำหรับท่านใดที่ต้องการเสียงสำหรับทำริงโทนเป็นเสียงเฉพาะของตนเอง ก็สามารถบันทึกเสียงเป็นไฟล์ MP3 แล้วนำไปตัดเสียงด้วยแอป AUDIO MP3 EDITOR
1. เข้าแอป Audio MP3 Editor
2. แตะเลือก Trim Audio
3. แตะเลือกเพลง MP3 ที่ต้องการ4. แตะเลือกตั้งค่าเสียงเริ่มต้น และเสียงสิ้นสุดของริงโทน
5. แตะ V Trim เพื่อตัดเสียง
6. แตะเลือก Music แล้วเลือก Default Ringtone ตั้งค่าเป็นเสียงริงโทน
7. แตะ OK