บทความแสดงตัวอย่างการใช้งานแอปวิทยุ FM ในมือถือ Asus ZenFone ซึ่งจะสามารถฟังวิทยุ รายการวิทยุ FM ได้ การค้นหาสถานี การบันทึกสถานี เป็นอีกหนึ่งความบันเทิง นอกเหนือจากการดูวีดีโอยูทูปหรือฟังเพลงในยามเบื่อ

ก่อนใช้งาน App นี้จะต้องมีหูฟังและต้องเสียบหูฟัง เข้าไปก่อนจึงสามารถใช้แอปได้  

 

วิธีฟังเพลงฟังรายการวิทยุ FM

1. แตะเลือกแอป วิทยุ FM
2. แต่ลูกศร สามเหลี่ยม ก่อนหน้าหรือถัดไป เพื่อเลือกความถี่คลื่นที่ต้องการ เช่น 88.2
3. แตก + เพื่อบันทึกคลื่นความถี่เก็บไว้ สะดวกในการเลือกฟัง


4. จะปรากฏกรอบข้อความให้ตั้งชื่อคลื่นความถี่เก็บไว้ แตะตกลงเพื่อบันทึก
5. ผลที่ได้ จะมี สถานี หรือคลื่นที่ถูกบันทึกไว้ สามารถแตะ เพื่อเลือกฟังได้เลย
6. การเพิ่มสถานีอื่น คลื่นอื่น ปฏิบัติคล้ายกัน ให้แตะปุ่มถัดไป เพื่อค้นหาเช่นคลื่น แล้วก็บันทึกเก็บไว้ ตัวอย่างได้บันทึกไว้หมดแล้ว
7. นอกจากการบันทึกคลื่นความถึ่เก็บไว้แล้ว ก็ยังสามารถสแกนหาคลื่นความถี่อัตโนมัติ แตะไอคอนแสกนคลื่น
8. ตัวอย่างรายชื่อคลื่นความถี่ที่ค้นพบแตะเพื่อฟังรายการในคลื่นนั้นๆ ได้เลย


9. การตั้งค่าอื่น แตะไอคอน 3 จุด
10. เลือก เปิดลำโพง เล่นเสียง จากลำโพงมือถือ หรือกรณีต่อออกเครื่องขยาย ก็จะให้เสียงที่ดังกว่าการฟังจากหูฟัง

 

การฟังเพลง MP3 จากเครื่อง ฟังบ่อยๆ ก็จะเกิดอาการเบื่อ สำหรับมือถือ ASUS Zenfone จะมีทางเลือกในเรื่องความบันเทิงด้วยการฟังรายการวิทยุ FM เพียงแต่จะไม่สามารถบันทึกเสียงได้ ต้องติดตั้งแอปอื่น ช่วยบันทึกเสียง หากต้องการเก็บไว้ฟัง

 


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

บ้านป่า เมืองเถื่อน บ้านเมืองไม่มีความปลอดภัย ไร้กฎระเบียบ

ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้พูดถึง สถานการณ์หรือสภาพการณ์ที่เกิดขึ้น ในสถานที่ใดๆ ที่ไม่มีความ ปลอดภัย เป็นบ้านป่าเมืองเถื่อน ไม่มีกฎระเบียบวินัย ผู้คนไม่ เคารพกฎหมายเป็นเมืองที่ไม่น่าอยู่ เพราะไม่มีความปลอดภัยต่อ ชีวิตและทรัพย์สิน อ่านเพิ่มเติม..