Step 21 การออกแบบปกซีดีและการทำเพลท
ถ้าเป็นการจัดทำเพื่อจำหน่ายการผลิตก็คงต้องเน้นคุณภาพพอสมควร การออกแบบปก ซีดี จัดเป็นงานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทหนึ่ง อาจแบ่งการสร้างงานเป็น 2 ส่วน


1. ภาพประกอบปกซีดี จะออกแบบด้วย Photoshop หรือโปรแกรมกราฟิคอื่นๆ เช่น CorelDRAW, Illustrator หรือ Freehand โดยสร้างงานขนาด 12.3 x 12.3 Cm. ความละเอียด 300 dpi Pixel/Inch


2. ข้อความที่พิมพ์บนปกซีดี จะพิมพ์ใน PageMaker ซึ่งจะเป็นโปรแกรมสำหรับงานทำสิ่ง พิมพ์โดยเฉพาะ สามารถจัดภาพประกอบเข้ากับข้อความ ได้อย่างยอดเยี่ยม จากตัวอย่างจะสร้าง งานไว้ที่ขนาด 11.9 x 11.9 Cm. ซึ่งจะเป็นขนาดที่พอดีๆ กับกล่องซีดี แต่การสร้างภาพประกอบใน Photoshop ที่ใหญ่กว่านั้น (12.3 x 12.3 Cm.) ก็เผื่อการตัดตก

เมื่อออกแบบงานเสร็จแล้ว ก็จะนำไฟล์ที่สร้างใน PageMaker ไปยิงฟิล์ม แล้วอัดลงเพลท นำเพลทที่ได้ไปส่งโรงพิมพ์ต่อไป ปกซีดีเลือกใช้เพลทขนาดตัด 5 กำลังดี ตัด 11 เล็กเกินไป

ออกแบบภาพปกหน้าตัวแผ่นซีดี
เป็นการออกแบบภาพผิวหน้าของแผ่นซีดี อาจใช้โปรแกรมออกแบบด้านนี้โดยเฉพาะก็ได้ แต่ถ้าเป็นการผลิตเพื่อจำหน่ายผลิตเป็นจำนวนมากๆแนะนำให้ใช้Photoshop ออกแบบภาพ ประกอบและ PageMaker จัดภาพประกอบเข้ากับข้อความ

จากนั้นจะนำไฟล์แบบ P65 จาก PageMakerไปยิงฟิล์มเพื่อทำเป็นฟิล์มซิลสกรีน แล้วนำฟิล์มพร้อมกับแผ่นซีดีต้นฉบับส่งร้าน ผลิตแผ่นซีดีต่อไปฟิล์มนี้จะไม่เหมือนกับฟิล์มภาพปกหน้าของกล่องซีดี ซึ่งจะต้องอัดเป็นเพลท ส่งโรงพิมพ์

เมื่อนำไฟล์ไปส่งร้านยิงฟิล์มก็เพียงแต่บอก ความประสงค์ของคุณก็เท่านั้นว่ามีกี่ไฟล์ ไฟล์ อะไรจะทำเป็นเพลท ไฟล์อะไรทำเป็นฟิล์มซิลสกรีน และถ้าเป็นการผลิตเชิงพาณิชย์ ก็ต้องก็อปปี้ ภาพโลโก้ของบริษัท Macromedia และ Lotus ScreenCam ติดไปกับปกด้วย

 


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

สอนทำภาพขอบฟุ้งใน Photoshop CS6 

บทความสอนทำภาพขอบฟุ้ง ขอบภาพค่อยๆ จางไป ใน Photoshop CS6 ซึ่งภาพแบบนี้จะให้ความรู้สึกที่ดูนุ่มนวล สบายตา อาจจะเป็นการทำ ภาพเป็นรูปทรงต่างๆ หรือ เป็นข้อความก็ได้ อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง flee fled fled หลบหนี ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น