บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

ที่เท่าแมวดิ้นตาย มีที่ดินเพียงเล็กน้อย

ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้พูดถึงสมบัติ โดยเฉพาะสมบัติที่มีเพียงน้อยนิดอย่างที่ดิน มีน้อยมาก ที่เท่าแมวดิ้นตาย จนแทบจะไม่สมารถทำอะไรได้ นอกจากปลูกที่อยู่อาศัย อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง overdrink overdrank overdrunk ดื่มมากเกิน ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะ มีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่ม เติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น