บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

 ถี่ลอดตาช้าง ห่างลอดตาเล็น เหมือนจะเป็นคนรอบคอบแต่ตรงกันข้าม

ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้พูดถึงพฤติกรรม ของคนที่พูดดี วางตัวดี เหมือนมีหลักการ มีความละเอียดรอบคอบ แต่เอาเข้าใจ กลับตรงกันข้าม ถี่ลอดตาช้าง ห่างลอดตาเล็น หลักการดี พุดดี แต่จริงๆ แล้วไม่ใช่อย่างที่พูด อ่านเพิ่มเติม..