CamStudio จับหน้าจอเป็นวีดีโอ

รวมบทความสอนใช้งานโปรแกรม CamStudio ฟรีโปรแกรมช่วยในการจับภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์ เป็นไฟล์วีดีโอ

CamStudio เป็นโปรแกรมฟรีที่ช่วยในการจับภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นไฟล์วิดีโอ เหมาะสำหรับการทำวิดีโอสอนใช้งานโปรแกรมต่างๆ ทำงานนำเสนอ ทำ CAI โปรแกรมมีขนาดเล็กใช้งานง่าย ภาพวิดีโอที่จับได้จะเป็นไฟล์แบบ AVI

การจับภาพหน้าจอเป็นวีดีโอเป็นเรื่องจำเป็น เพราะทุกวันนี้วิดีโอมีประโยชน์อย่างมาก ทั้งการนำวิดีโอไปทำเงิน หรือการนำวิดีโอไปเป็นหลักฐานกรณีถูกละเมิดสิทธิหรือละเมิดลิขสิทธิ์ นำข้อมูลจากเว็บไซต์ไปใช้ หรือครูอาจารย์ วิทยากรที่ต้องการทำ CAI ฯลฯ มีความจำเป็นต้องใช้โปรแกรมแนวนี้ ซึ่งโปรแกรมนี้มีจุดเด่นที่ฟรีนั่นเอง


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

แปลงเสียงเป็นข้อความแทนการพิมพ์ใน Line

การใช้แอพ Line เพือสนทนากัน ค่อนข้างได้รับความนิยมอย่างมาก แต่ปัญหาใหญ่ก็คือการกดเลือกตัวอักษรในหน้าจอค่อนข้างลำบาก โดยเฉพาะผู้ สูงวัยหรือคนที่ไม่เคยใช้คอมพิวเตอร์มาก่อน จะหาตัวอักษรไม่เจอ ใช้เวลานานกว่าจะพิมพ์ได้ บางคนที่เขียนหนังสือไม่ได้เลย ยิ่งลำบาก กว่าจะหาเจอ แต่ละตัว อ่านเพิ่มเติม..