หนังสือแนะนำเรื่องที่จำเป็นจะต้องรู้สำหรับผู้ประกอบอาชีพส่วนตัว ทำอาชีพอิสระ หรือผู้สนใจทุกท่าน ที่ต้องเกี่ยวข้องกับการทำงาน การหาเงิน บริหารเงิน บริหารชีวิต ฯลฯ ซึ่งยังมีเรื่องสำคัญอีกมากมายที่จะต้องศึกษาหาความรู้ เพื่อให้สามารถเอาตัวรอด และประสบความสำเร็จในการทำงาน เพราะการมุ่งหาเงินเพียงอย่างเดียว ไม่ได้ช่วยให้ชีวิตในบั้นปลายมีความสุขและมั่นคงอย่างที่คิด

 

 

หัวข้อต่างๆ ในหนังสือ

บทที่ 1 ทำความรู้จักอาชีพอิสระ อาชีพส่วนตัว
บทที่ 2 การวางแผนทำอาชีพส่วนตัว วิธีเตรียมตัว
บทที่ 3 แนะนำเทคนิค เคล็ดลับ การทำงานสำหรับอาชีพอิสระ
บทที่ 4 อาชีพส่วนตัว อาชีพอิสระประเภทต่างๆ
บทที่ 5 การบริหารเงิน บริหารรายได้จากอาชีพอิสระ
บทที่ 6 ความรู้ด้านไอที ที่จำเป็นต่อการทำอาชีพอิสระ
บทที่ 7 สารพันปัญหากับการทำอาชีพอิสระ


หนังสือหรือ eBook เล่มนี้เหมาะสำหรับใคร

1. ทุกคน เพราะการทำงาน เรื่องเงิน การบริหารชีวิต การแก้ปัญหาชีวิต และอีกหลายเรื่องล้วนมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตของคนเรา ใครเข้าใจ เข้าถึงก่อน ก็มีความสุขเร็วกว่า ชีวิตไร้ปัญหารบกวน
2. ผู้ที่ต้องการวางแผนชีวิตเรื่องการทำงาน วิธีทำงาน การบริหารเงิน บริหารชีวิต เพื่อให้มีชีวิตที่มั่นคงในบั้นปลาย
3. ผู้ทำอาชีพอิสระ อาชีพส่วนตัว ที่ต้องการความมั่นคงในเรื่องรายได้ การทำงาน และไร้ซึ่งปัญหาในการเงิน

 

สารบัญทั้งหมดของหนังสือ

บทที่ 1
ทำความรู้จักอาชีพอิสระ อาชีพส่วนตัว
ภาพลักษณ์คนทำงานอาชีพอิสระ 2
ความแตกต่างระหว่างอาชีพส่วนตัวกับพนักงาน 4
โอกาสรวยกับอาชีพอิสระ 6

บทที่ 2
การวางแผนทำอาชีพส่วนตัว วิธีเตรียมตัว
วิธีการวางแผนทำอาชีพส่วนตัวแบบต่างๆ 9
การฝึกอาชีพ การศึกษาหาความรู้เพื่อสร้างอาชีพ 9
การจัดการเรื่องที่อยู่อาศัย 10
การจัดการเรื่องรายจ่ายพื้นฐานของตัวเอง 13
การจัดการหนี้สินสำหรับคนทำอาชีพอิสระ 15
การจัดการปัญหาคนรอบตัว คนในครอบครัว สำหรับคนทำอาชีพอิสระ 16
การทำอาชีพอิสระต้องมีชีวิตที่เรียบง่ายจึงจะรอด 17
การวางแผนก่อนออกจากงานเพื่อทำอาชีพอิสระ 21
การวางแผนทำอาชีพส่วนตัวสำหรับนักเรียนนักศึกษา 23
วางแผนสร้างสินค้าและบริการหลายรูปแบบ 26

บทที่ 3
แนะนำเทคนิค เคล็ดลับ การทำงานสำหรับอาชีพอิสระ
ตัวอย่างเคล็ดลับการทำอาชีพอิสระให้รอด 30
การสร้างสินค้าเป็นของเราเอง 30
แนวทางผลิตสินค้าแบบต่างๆ 31
การผลิตสินค้าสำหรับคนทุนน้อย รายได้น้อย 31
การต่อยอดผลิตสินค้าจากงานที่เราทำ 33
การผลิตสินค้าสำหรับคนทุนมาก 34
แนวทางเปลี่ยนความรู้ให้เป็นสินค้า 35
เคล็ดลับรวยด้วยสินค้า 40
คำแนะนำการทำงานกับอาชีพอิสระที่ต้องทำทุกวัน 41
การจัดการกับงานที่ลูกค้าติดเจ้าของร้านหรือคนในร้าน 43
เครื่องมือ เครื่องใช้ สมบัติ สิ่งของรอบตัวต้องช่วยทำเงินได้ 44
การจัดการกับงานจำนวนมากหรือทำงานหลายอย่างพร้อมกัน 46
อาชีพอิสระบางสาขาต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา 47
ลงทุนกับร้าน ของแต่งร้าน ระวังงบบานปลาย 48
การทำงานอิสระร่วมกันกับผู้อื่น 49
กาทำงานร่วมกันกับสมาชิกในครอบครัว 49
การทำงานร่วมกับคนรัก คู่ครอง 50

บทที่ 4
อาชีพส่วนตัว อาชีพอิสระประเภทต่างๆ
อาชีพส่วนตัวประเภทต่างๆ 53
1. อาชีพอิสระลงทุนน้อย 53
2. อาชีพอิสระลงทุนสูง 53
ตัวอย่างอาชีพอิสระลงทุนน้อยแบบต่างๆ 54
ตัวอย่างอาชีพอิสระลงทุนมากแบบต่างๆ 60
เริ่มต้นอาชีพกับแฟรนไชส์ไม่ต้องศึกษามากนัก 64
kingsmes.com เว็บไซต์แนะนำสารพัดอาชีพ 65

บทที่ 5
การบริหารเงิน บริหารรายได้จากอาชีพอิสระ
หลักการบริหารเงินเบื้องต้น 66
1. รู้รายจ่ายที่แท้จริงของตัวเองเสียก่อน 66
2. ลดการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น 67
3. เร่งนำเงินไปลงทุน 68
4. เริ่มใช้จ่ายเมื่อรายได้เริ่มดีขึ้น 69
5. ระวังการใช้เงินผิดทาง 70
การให้ความช่วยเหลือการเงินกับคนรอบตัว ครอบครัว 70
รายได้น้อยยิ่งต้องรีบบริหารเงินอย่างเข้มงวด 72
เมื่อมีรายได้มากขึ้น ต้องกัดฟันซื้อทรัพย์สินที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นในอนาคต 74
การนำเงินไปซื้อบ้าน หรือปลูกบ้านในที่ดิน 74
ระวังบ้าน การปลูกบ้านที่ไม่มีราคา 77
การนำเงินไปซื้อที่ดิน ลงทุนกับที่ดิน 79
ประโยชน์ของการมีที่ดิน 79
ข้อควรระวังการซื้อที่ดิน 81
ไอเดียการปลูกบ้านในที่ดินแบบต่างๆ 81
คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่ดิน 82
การลงทุนหรือเพิ่มทุนเพื่อขยายกิจการ 87
การเพิ่มทุนจะเอาเงินมาจากไหน 89
เรื่องต้องรู้ก่อนเพิ่มทุน ขยายกิจการ 91
การบริหารเงินกับการซื้อรถยนต์ จักรยานยนต์ 92
ข้อควรระวังการใช้เงินผิดทางแบบต่างๆ 97
การให้ผู้อื่นบริหารจัดการการเงินของตนเอง 105
การนำเงินไปลงทุนด้านอื่น 106
การซื้อหุ้น 106
การฝากธนาคารกินดอกเบี้ย 107
การซื้อทองเก็บไว้ขายเก็งกำไร 108
การซื้อของสะสมที่มีโอกาสทำกำไรในอนาคต 108
ความจำเป็นในการนำเงินไปลงทุนสำหรับคนทำอาชีพอิสระ 110
อย่าคาดหวังความร่ำรวยมากเกินไปจนกลายเป็นความทุกข์ 110
การจัดการเรื่องภาษีสำหรับคนทำอาชีพอิสระ 113
อย่าดูถูกเงินน้อย รายได้น้อยๆ 115
ศึกษาการบริหารเงินจากคนสูงวัย ที่มีประสบการณ์ 116
วางแผนรวยแบบก้าวกระโดดด้วยที่ดินและบ้าน 117
เพิ่มโอกาสรวยกับการกู้เงิน 118

บทที่ 6
ความรู้ด้านไอที ที่จำเป็นต่อการทำอาชีพอิสระ
ตัวอยางการสร้างรายได้จากตลาดออนไลน์หรืออินเตอร์เน็ต 120
ตัวอย่างการใช้เฟสบุ๊คช่วยทำการตลาด 120
การใช้ Youtube ช่วยทำการตลาด 126
การใช้ Line ช่วยสร้างรายได้ 130
แนวทางสร้างรายได้ออนไลน์ผ่านช่องทางอื่น 132

บทที่ 7
สารพันปัญหากับการทำอาชีพอิสระ
แนวทางแก้ไขปัญหาส่วนตัวสำหรับคนทำอาชีพอิสระ 135
1. ฝึกสติตามความคิดตัวเองให้ทัน 135
2. ระวังการสร้างนิสัยไม่ดีจนเกิดเป็นความเคยชิน 135
3. สร้างระเบียบวินัยให้เข้มแข็ง 136
การเรียนรู้วิธีสร้างความสุขแบบต่างๆ 136
วิธีสร้างความสุขให้ตัวเองแบบผิดๆ ที่ต้องระวัง 138
การควบคุมวินัยชีวิตในทุกด้าน 139
การจัดการกับชีวิตคู่ และครอบครัว 145
ปัญหาคนรอบตัว ครอบครัวที่อาจกระทบต่อการทำงาน 147
งานอิสระที่ครอบครัวเห็นด้วยและสนับสนุน 150
ระวังปัญหาที่สงผลกระทบต่อการทำงานส่วนตัว 151
ตำแหน่งทางสังคมของคนทำอาชีพอิสระ 153
การวางตัวทายาทรับช่วงทำงานต่อธุรกิจ 159
การเตรียมรับมือกับความโดดเดี่ยว 160
การดูแลสุขภาพเพื่อเตรียมรับมือในวัยชรา 162
การทำบุญช่วยส่งเสริมให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง 164

 

วิธีซื้อหนังสือและชำระเงิน

สำหรับท่านใดที่สนใจ สามารถแอด Line Id ด้านล่าง เพื่อสอบถามการสั่งซื้อ

Line ID = siamebookcom

 

ชำระเงินผ่านธนาคาร
สนใจต้องการซื้อหนังสือ สามารถโอนเงินได้ที่

มานิตย์ กริ่งรัมย์
1. ธนาคาร กสิกรไทย 005-2-53963-3 ออมทรัยพ์ สาขาประตูน้ำปทุมวัน กรุงเทพ
2. ธนาคาร กรุงเทพ 873-0-11664-0 สะสมทรัพย์ สาขาเทสโก้โลตัส คลอง 7 ปทุมธานี
จำนวนเงิน 95 บาท

จากนั้นให้แจ้งการโอนเงินทาง Line และรอดาวน์โหลดหนังสือผ่านทาง Line ได้เลย การอ่านในมือถือให้ติดตั้งแอป Adobe Reader