บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง browbeat /browbeaten / browbeat บังคับ รังแก ข่มขู่ กดขี่ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อม ยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

browbeat บราวบีท /browbeaten บราวบีทเท่น / browbeat บราวบีท / บังคับ รังแก ข่มขู่ กดขี่ ข่มเหง ให้คนอื่นทำในสิ่งที่ เขาไม่เต็มใจทำ เช่น พ่อแม่บังคับให้ลูกทำตามใจตัวเอง

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense
ประโยค A big dog browbeats the small dog.
คำอ่าน อะ บิ๊ก ด๊อก บราวบีทสึ เดอะ สมอล ด้อก
คำแปล สุนัขตัวใหญ่ รังแก/browbeats สุนัขตัวเล็ก

 

ประโยค His father browbeats him into studying hard to be success in the future.
คำอ่าน ฮิส ฟาเท่อะ บราวบีทสึ ฮิม อินทู สตั๊ดดี้อิง ฮาร์ด ทู บี ซักเซส อิน เดอะ ฟิวเจอะ
คำแปล พ่อของเขา บังคับให้เขาเรียนอย่างหนัก/browbeats him into studying hard เพื่อให้ประสบความสำเร็จในอนาคต

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past ประโยค A big dog browbeaten the small dog yesterday.
คำอ่าน อะ บิ๊ก ด๊อก บราวบีทเท่น เดอะ สมอล ด้อก เยสเตอเด
คำแปล สุนัขตัวใหญ่ รังแก กัด/browbeats สุนัขตัวเล็ก เมื่อวานนี้ (อาจจะกัดจนได้รับบาดเจ็บ)

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็น เหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นและจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะ เป็น Perfect tense
ประโยค He has browbeaten his son into taking car of himself for 4 years. <.
คำอ่าน ฮี แฮส บราวบีทเท่น ฮิส ซัน อินทู เทกกิง แค ออฟ ฮิมเซล ฟอร โฟ เยียสึ
คำแปล เขา ได้บังคับหรือเข้มงวด/has browbeaten ให้ลูกชายดูแลตัวเองมาเป็นเวลา 4 ปีแล้ว (เพื่อฝึกวินัยในชีวิต)

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ
ประโยค He is browbeating the witness.
คำอ่าน ฮี อิส บราวบีทดิ่ง เดอะ วิทเนสสึ
คำแปล เขา กำลังข่มขู่/is browbeating พยาน

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

bully /บุลหลิ / กลั่นแกล้ง
threaten /ทะเรด เท่น /ขู่, คุกคาม
intimidate / อินเทียมมิเดท /ช่มขู่
overawe / โอเวอรอ / ข่มขู่