บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง broadcast/ broadcasted broadcast / broadcasted ออกอากาศ ตัวอย่างประโยค คำ อ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

broadcast บรอดแคสสะถึ/ broadcasted บรอดแคสสะเตด broadcast / broadcasted บรอดแคสสะเตด ออกอากาศ

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense
ประโยค He broadcasts new video clip on Youtube every day.
คำอ่าน ฮี บรอดแคสสึ นิว วิดีโอ คลิป ออน ยูทูบ เอฟวะหริ เด
คำแปล เขา เผยแพร่/broadcasts คลิปวิดีโอใหม่ ในยูทูป/on Youtube ทุกวัน/ every day/ broadcast เติม s เพราะประธานเป็น เอกพจน์ มีสิ่งเดียว คนเดียว อันเดียว

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past ประโยค He broadcasted new video clip on Youtube yesterday.
คำอ่าน ฮี บรอดแคสสะเตด นิว วิดีโอ คลิป ออน ยูทูบ เยสเตอเด
คำแปล เขา เผยแพร่/broadcasted คลิปวิดีโอใหม่ ในยูทูป เมื่อวานนี้

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็น เหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นและจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะ เป็น Perfect tense
ประโยค He has broadcasted new video clip on Youtube since yesterday.
คำอ่าน ฮี แฮส บรอดแคสสะเตด นิว วิดีโอ คลิป ออน ยูทูป ซิน เยสเตอเด
คำแปล เขา ได้เผยแพร่/had broadcasted คลิปวิดีโอใหม่ ในยูทูป ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้ว/since yesterday. ใช้ในความหมายว่า ได้ทำแล้ว ได้เผยแพร่แล้ว ตั้งแต่เมื่อวาน

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ
ประโยค The music festival is broadcasting live on Youtube now..
คำอ่าน เดอะ มิวสิก เฟสติวอล อิส บรอดแคสสะติง ไลฟึ ออน ยูทูป นาว
คำแปล เทศกาลดนตรี/The music festival กำลังถ่ายทอดสด/is broadcasting ผ่านยูทูป อยู่ในขณะนี้/now

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า
ประโยค He will broadcast new video clip on Youtube tomorrow.
คำอ่าน ฮี วิล บรอดแคส นิว วิดีโอ คลิป ออน ยูทูบ ทูโมโร
คำแปล เขา จะเผยแพร่/will broadcast คลิปวิดีโอใหม่ ในยูทูป/on Youtube พรุ่งนี้ ใช้ will นำหน้า ในความหมายว่า จะเผยแพร่ จะทำบางอย่างในอนาคต ก็คือ พรุ่งนี้

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

transmit/แทรนสะมิด/กระจายเสียง
be on the air/บี ออน ดิ แอร์ /ออกอากาศ
make know/เมก โน/ทำให้เป็นที่รู้จัก