บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง come came come มา ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไป ตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจ มากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

come คัม / came เคม / come คัม / มา

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense
ประโยค They come here today.
คำอ่าน เด คัม เฮีย ทูเด
คำแปล พวกเขา/they มา/come ที่นี่วันนี้/here today

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past ประโยค They came here yesterday.
คำอ่าน เด เคม เฮีย เยสเตอเด
คำแปล พวกเขา/they มา/came ที่นี่ เมื่อวานนี้/here yesterday

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นและจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense
ประโยค They has came fishing for four days.
คำอ่าน เด แฮส เคม ฟิชชิ่ง ฟอร โฟร เดสึ
คำแปล พวกเขา/they ได้ไปตกปลา/has came fishing เป็นเวลา 4 วันแล้ว for four days

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ
ประโยค He is coming here now.
คำอ่าน ฮี อิส คัมมิง เฮีย นาว
คำแปล ขณะนี้/now เขา/he กำลังเดินทางมา/is coming ที่นี่/here

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า
ประโยค He will come here tomorroow.
คำอ่าน ฮี วิล คัม เฮีย ทูโมโร
คำแปล เขา/he จะมา/will come ที่นี่/here พรุ่งนี้/tomorrow

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

get /เก็ต /มาถึง
arrive /อะร้ายฝึ/ มาถึง, มา
enter /เอนเตอะ /เข้ามา