บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง cost cost cost มีราคา ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

cost cost cost มีราคา, เป็นราคา

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense
ประโยค His new phone costs around 4,000 baht.
คำอ่าน ฮิสสะ นิว โฟน คอสสะ ราว โฟเตาวัน บาทถึ
คำแปล โทรศัพท์เครื่องใหม่ของเขา/His new phone มีราคา/costs (เติม s ประธานเอกพจน์) ประมาณ 4,000 บาท /around 4,000 baht

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past ประโยค Two years ago this bike cost only 1,000 baht..
คำอ่าน ทู เยียสะ โก ดิส ไบคึ คอส โอนหลิ วันเตาซัน บ้าท
คำแปล เมื่อสองปีที่แล้ว/Two years ago จักรยานคันนี้/this bike ราคาเพียง/cost only 1000 บาทเท่านั้น (ปัจจุบันแพงกว่าเดิม) กรณีนี้เป็นการพูดถึง เรื่องในอดีต

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นและจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense
ประโยค Gold has cost less than 20,000 baht for many years.
คำอ่าน โกล แฮส คอส เลส แดน เทวนติเตาซัน บาท ฟอร แมนหนิ เยียสึ
คำแปล ทอง ได้มีราคา/has cost น้อยกว่า 20,000 บาท/less than 20,000 baht มาหลายปีแล้ว/ for many years

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า
ประโยค Gold will cost less than 20,000 baht tomorrow.
คำอ่าน โกล วิล คอส เลส แดน เทวนติเตาซัน บาท ทูโมโร .
คำแปล พรุ่งนี้/tomorrow ทอง/The gold จะมีมูลค่าต่ำกว่า 20,000 บาท จะปรับลดราคา (ในรอบหลายปีมานี้ไม่เคยต่ำกว่า 20,000 บาท)

 

3. วิธีใช้คำกริยานี้แบบคำนาม คำคุณศัพท์
ประโยค The cost of living here is very high..
คำอ่าน เดอะ คอส ออฟ ลิฟวิ่ง เฮีย อิส เวหริ ฮาย
คำแปล ค่าครองชีพที่นี่/The cost of living here ค่อนข้างสูง /is very high

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

amount / อะเมาเถ่อะ /รวมเงิน, รวมเป็น