บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง crossbreed crossbred crossbred ผสมข้ามสายพันธ์ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยา แบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำ กริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

crossbreed ครอสบรีด/ crossbred ครอสเบรด/ crossbred ครอสเบรด /ผสมข้ามสายพันธ์

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense
ประโยค He crossbreeds a labrador and a pitbull.
คำอ่าน ฮี ครอสบรีดสึ อะ ลาบราดอ แอน อะ พิทบูล
คำแปล เขา ผสมข้ามสายพันธุ์/crossbreeds สุนัขลาบราดอร์และพิตบูลล์

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past ประโยค He crossbred a labrador and a pitbull.
คำอ่าน ฮี ครอสเบรด อะ ลาบราดอ แอน อะ พิทบูล
คำแปล เขา ผสมข้ามสายพันธุ์/crossbreeds สุนัขลาบราดอร์และพิตบูลล์

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นและจบลงแล้ว หรือ Perfect Tense เช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense
ประโยค He has crossbred a labrador and a pitbull for many years.
คำอ่าน ฮี แฮส ครอสเบรด อะ ลาบราดอ แอน อะ พิทบูล ฟอร แมนหนิ เยียสึ
คำแปล เขา ได้ผสมข้ามสายพันธุ์/crossbreeds สุนัขลาบราดอร์และพิตบูลล์ มาเป็นเวลาหลายปีแล้ว

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ
ประโยค He is crossbreeding a labrador and a pitbull.
คำอ่าน ฮี อิส ครอสบรีดดิ่ง อะ ลาบราดอ แอน อะ พิทบูล
คำแปล เขา กำลังผสมข้ามสายพันธุ์/is crossbreeding สุนัขลาบราดอร์และพิตบูลล์

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า
ประโยค He will crossbreed a labrador and a pitbull.
คำอ่าน ฮี วิล ครอสบรีดดิ่ง อะ ลาบราดอ แอน อะ พิทบูล
คำแปล เขา จะผสมข้ามสายพันธุ์/will crossbreed สุนัขลาบราดอร์และพิตบูลล์ กำลังจะทำ เพราะอยากรู้ว่าลูกออกมาจะเป็นอย่าง ไร

 

3. วิธีใช้คำกริยานี้แบบคำนาม คำคุณศัพท์
ประโยค That crossbreed dog is very strong.
คำอ่าน แด๊ท ครอสบรีด ด้อก อิส เวหริ สตรอง
คำแปล สุนัขที่ผสมข้ามสายพันธ์ตัวนั้น/That crossbreed dog มีความแข็งแรงมาก