บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง cut cut cut ตัด ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

cut คัท/ cut คัท / cut คัท / ตัด, ลด, กรีด, ปาด, เชือด, ฟัน

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense
ประโยค He always cuts the grass on sunday.
คำอ่าน ฮี ออลเวสึ คัทสึ เดอะ แกรสสึ ออน ซันเด
คำแปล เขามักจะ ตัดหญ้า/cuts the grass ในวันอาทิตย์/on sunday อยู่เสมอ/always เขามักจะตัดหญ้าเป็นประจำทุกวันอาทิตย์

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past ประโยค He cut the grass with scissors yesterday.
คำอ่าน ฮี คัท เดอะ แกรส วิธ ซิสเซอ เยสเตอเด
คำแปล เขา ตัดหญ้า/cut the grass ด้วยกรรไกร/with scissors เมื่อวานนี้/yesterday หรือเมื่อวานนี้ เขาตัดหญ้าด้วยกรรไกร ปกติจะใช้ เครื่องตัดหญ้า แต่เครื่องเสีย จึงต้องใช้กรรไกรตัดหญ้าแทน

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นและจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense
ประโยค He has cut the grass for two months.
คำอ่าน ฮี แฮส คัด เดอะ แกรส ฟอร ทู มันสึ
คำแปล เขา ได้ตัดหญ้า/has cut the grass มาเป็นเวลานานสองเดือนแล้ว/for two months ตอนนี้หญ้าเริ่มยาว ได้เวลาต้องตัดอีกแล้ว

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ
ประโยค He is cutting the grass in the garden.
คำอ่าน ฮี อิส คัดติ่ง เดอะ แกรส อิน เดอะ การเดน
คำแปล เขา กำลังตัดหญ้า/is cutting the grass อยู่ในส่วน/in the garden.

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า
ประโยค He will cut the grass in his garden tomorrow.
คำอ่าน ฮี วิล คัท เดอะ แกรส อิน ฮิส กาเดน ทูโมโรว
คำแปล เขา จะตัดหญ้า/will cut the grass ในสวนของเขา/in his garden พรุ่งนี้/tomorrow

 

3. วิธีใช้คำกริยานี้แบบคำนาม คำคุณศัพท์
ประโยค There is a cutting board in the kitchen.
คำอ่าน แด อิส อะ คัทติ้ง บอร์ด อิน เดอะ คิทเช่น
คำแปล มี เขียง/a cutting board อยู่ในห้องครัว/in the kitchen.

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

rip /ริบ /ฉีก
reduce /รีดิวสึ /ลด
slice off /สไล้ ออฟ /ปาด
slice / สไล้สึ / แล่