บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง dig dug dug ขุด ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

dig ดิ๊ก / dug ดั๊ก /dug ดั๊ก /ขุด, ขุดคุ้ย, คุ้ย, ค้นคว้า

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense
ประโยค A dog digs the trash for food.
คำอ่าน อะ ด้อก ดิ๊กสึ เดอะ แทรช ฟอร ฟู่ด
คำแปล สุนัข/A dog ขุดคุ้ย/digs ถังขยะ/the trash เพื่อหาอาหาร/for food

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past ประโยค The dog dug these holes yesterday.
คำอ่าน เดอะ ด้อก ดัก ดิส โฮลสึ เยสเตอเด
คำแปล สุนัข ขุดหลุมเหล่านี้/dug these holes เมื่อวาน/yesterday เป็นการพูดถึง หลุมที่เกิดขึ้น ซึ่งสุนัขอาจจะขุดเพื่อหาอะไรบางอย่าง หรือซุกซน

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นและจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense
ประโยค We have dug these holes for 5 days.
คำอ่าน วี แฮฟ ดัก ดิส โฮลสึ ฟอร ฟาย เดสึ
คำแปล พวกเรา ได้ขุดหลุมเหล่านี้/have dug these holes มาเป็นเวลา 5 วันแล้ว อาจจะขุดเพื่อปลูกต้นไม้ หรือปลูกสิ่งก่อสร้าง

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ
ประโยค A dog is digging the trash for food.
คำอ่าน อะ ด้อก อิส ดิ๊กกิ่ง เดอะ แทรช ฟอร ฟู่ด
คำแปล สุนัขตัวหนึ่ง กำลังขุดคุ้ย/is digging ถังขยะ เพื่อหาอาหาร

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า Don't put the garbage here. The dog will dig it.
ประโยค ด๊อน พุท เดอะ กาเบจจึ เฮีย เดอะ ด้อก วิล ดิ๊ก อิท.
คำอ่าน อย่าทิ้งเศษอาหารที่นี่/Don't put the garbage here! สุนัข จะคุ้ยเขี่ย/ will dig สร้างความเลอะเทอะ
คำแปล

 

3. วิธีใช้คำกริยานี้แบบคำนาม คำคุณศัพท์
ประโยค Dig team is ready.
คำอ่าน ดิ๊ก ทีม อิส เรดดิ
คำแปล ทีมขุด/Dig team พร้อมแล้ว/is ready

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

mine / มาย /ขุด
rake /เร้กขิ / คุ้ย
understand /อันเดอแสตน / เข้าใจ