บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง disprove disproved disproved พิสูจน์หักล้าง ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะ มีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่ม เติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

disprove ดิสสะพรูฟ / disproved ดิสสะพรูฟถึ / disproved ดิสสะพรูฟถึ / พิสูจน์หักล้าง

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense
ประโยค He is not the thief. He has to disprove the allegation.
คำอ่าน ฮี อิส นอท เดอะ ธีฟฝึ. ฮี แฮส ทู ดิสสะพรูฟ ดิ อัลเลเกชั่น
คำแปล เขา ไม่ได้เป็นขโมย/He is not the thief เขา ต้องพิสูจน์หักล้าง/has to disprove ข้อกล่าวหา/the allegation ประโยคนี้ ใช้ disprove ตามหลัง to จะใช้คำกริยาช่องที่ 1

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past ประโยค He disproved the allegation.
คำอ่าน ฮี ดิสสะพรูฟ ดิ อัลเลเกชั่น
คำแปล เขา พิสูจน์หักล้าง/disproved ข้อกล่าวหา/the allegation ใช้สำนวนนี้เมื่อพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต การกระทำนั้นอาจจะเกิดขึ้น เมื่อวาน หรือหลายวันก่อน

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นและจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense
ประโยค He has disproved the allegation that he is not the thief.
คำอ่าน ฮี แฮส ดิสสะพรูฟ ดิ อัลเลเกชั่น แด้ด ฮี อิส นอท เดอะ ธีฟฝึ
คำแปล เขา ได้พิสูจน์หักล้างข้อกล่าวหา/has disproved ว่า เขาไม่ใช่ขโมย (โจรลักทรัพย์)

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ
ประโยค He is not the thief. He is disproving the allegation.
คำอ่าน ฮี อิส นอท เดอะ ธีฟฝึ. ฮี อิส ดิสสะพรุฟวิ่ง ดิ อัลเลเกชั่น
คำแปล เขาไม่ใช่ขโมย เขา กำลังพิสูจน์หักล้าง/is disproving ข้อกล่าวหา อาจกำลังพยายามอธิบาย หรือแสดงหลักฐาน หรือหาหลัก ฐานมาพิสูจน์ความบริสุทธิ์

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า
ประโยค He is not the thief. He will disprove the allegation next week.
คำอ่าน ฮี อิส นอท เดอะ ธีฟฝึ. ฮี วิล ดิสสะพรุฟ ดิ อัลเลเกชั่น เน็กสะ วีก
คำแปล เขาไม่ใช่ขโมย เขา จะพิสูจน์หักล้าง/is disprove ข้อกล่าวหา สัปดาห์หน้า อาจจะยังไม่ว่าง หรือขอเวลารวบรวมหลักฐานก่อน