บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง do did done ทำ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการเปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

do ดู / did ดิ๊ด /done ดัน / ทำ, ปฏิบัติ, เกี่ยวพัน, กระทำ

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense
ประโยค He does the homework.
คำอ่าน ฮี ดาสสึ เดอะ โฮมเวิร์ก
คำแปล เขา ทำ/does การบ้าน /the homework กรณีประธานเอกพจน์มีคนเดียวหรือเป็น He, She และ It ต้องใช้ does ส่วนกรณี ประธานเป็นพหูพจน์ มีหลายคน หรือ ใช้ I, They, We จะต้องใช้ do

 

ประโยค They do the homework.
คำอ่าน เด ดู เดอะ โฮมเวิร์ก
คำแปล พวกเขา(หลายคน) ทำ/do การบ้าน /the homework

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past ประโยค He did the homework yesterday.
คำอ่าน ฮี ดิด เดอะ โฮมเวิร์ก เยสเตอเด
คำแปล เขา ทำ/did การบ้าน เมื่อวานนี้/yesterday กรณีเป็นกริยาช่องที่ 2 จะใช้ did เหมือนกันทั้งหมด ไม่ว่าประธานจะเป็น He, She, It, I, They, We หรือมีกี่คนก็ตาม

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นและจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense
ประโยค He has done the homework already.
คำอ่าน ฮี แฮส ดัน เดอะ โฮมเวิร์ก ออลเรดดิ
คำแปล เขา ได้ทำ/has done การบ้าน เสร็จเรียบร้อยแล้ว/already กรณีประธานเอกพจน์มีคนเดียวหรือเป็น He, She และ It ต้องใช้ has done ส่วนกรณีประธานเป็นพหูพจน์ มีหลายคน หรือ ใช้ I, They, We จะต้องใช้ have done

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ
ประโยค He is doing the homework.
คำอ่าน ฮี อิส ดูอิ่ง เดอะ โฮมเวิร์ก
คำแปล เขา กำลังทำ/is doing การบ้าน บอกให้รู้ว่า กำลังทำอยู่นะในขณะนี้

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า
ประโยค He will do the homework tomorrow.
คำอ่าน ฮี วิล ดู เดอะ โฮมเวิร์ก ทูโมโร
คำแปล เขา จะทำ/will do การบ้าน พรุ่งนี้/tomorrow บอกให้รู้ว่า จะลงมือทำพรุ่งนี้ วันนี้ยังไม่มีเวลาว่าง

 

3. วิธีใช้คำกริยานี้แบบคำนาม คำคุณศัพท์
ประโยค Doing homework is very boring.
คำอ่าน ดูอิ่ง โฮมเวิร์ก อิส เวหริ บอรหริ่ง
คำแปล การทำการบ้าน/Doing homework เป็นเรื่องที่น่าเบื่อมาก/is very boring

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

make / เม้ก / ทำ
practice / แพร็กดิส/ ปฏิบัติ
perform /เปอฟอม / กระทำ
operate /ออฟโปเหรท /ทำ, ทำงาน