บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง dive / dived dove / dived / กระโดดน้ำ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อ ให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

dive ได๊ฝึ / dived ได๊ถึ dove โดฟฝึ /dived ได๊ถึ / กระโดดน้ำ (โดยเอาหัวลงไปก่อน), ดำน้ำ

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense
ประโยค He dives deep 5 meters.
คำอ่าน ฮี ได๊สึ ดีพ ฟาย มีเดอสึ
คำแปล เขา ดำน้ำ/dives (เติม s ประธานเอกพจน์) ลึก 5 เมตร/deep 5 meters. /

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past ประโยค He dove(หรือ dived) deep 5 meters yesterday.
คำอ่าน ฮี โดฟฝึ (หรือ ได๊ถึ) ดีพ ฟาย มีเดอสึ เยสเตอเด
คำแปล เขา ดำน้ำ/dove ลึก 5 เมตร เมื่อวานนี้ /yesterday

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นและจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense
ประโยค He has dived deep 5 meters for 3 minutes.
คำอ่าน ฮี แฮส ได๊ถึ ดีพ ฟาย มีเดอสึ ฟอร ทรี มินิทสึ
คำแปล เขา ได้ดำน้ำ/has dived ลึก 5 เมตร/deep 5 meters เป็นเวลา 3 นาที/for 3 minutes

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ
ประโยค He is diving deep 5 meters.
คำอ่าน ฮี อิส ได๊วิง ดีพ ฟาย มีเดอสึ
คำแปล เขา กำลังดำน้ำ/is diving ลึก 5 เมตร ตอนนี้กำลังดำลงไป

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า
ประโยค He will dive deep 5 meters.
คำอ่าน ฮี วิล ได๊ฝึ ดีฟ ฟาย มีเดอสึ
คำแปล เขา จะดำน้ำ/will dive ลึก 5 เมตร อาจจะลองทำสถิติใหม่

 

3. วิธีใช้คำกริยานี้แบบคำนาม คำคุณศัพท์
ประโยค He likes the diving.
คำอ่าน ฮี ไล้สึ เดอะ ได๊วิง
คำแปล เขา ชอบ/likes กระโดดน้ำ/the diving หรือชอบดำน้ำ/the diving คำว่า diving จะเป็นคำนาม แปลว่า การดำน้ำ หรือการ กระโดดน้ำ

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

dip / ดิ้บ (ออกเสียงสั้นๆ)/ดำน้ำ
vault / โฟลถึ /กระโดดน้ำ
transplant /แทร๊นสะแพลนถึ/ดำน้ำ