บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง let let let อนุญาต ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

let เล็ด / let เล็ด / let เล็ด / อนุญาต, ให้, ปล่อย, ขอให้

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense
ประโยค Let's go.
คำอ่าน เล็ด สะ โก
คำแปล ไปกันเถอะ อยากจะชวนใครไปไหนทำอะไร ก็เปลี่ยนจาก ไป / go เป็นคำอื่น เช่น กิน /eat

 

ประโยค Please let me go.
คำอ่าน พลีสสะ เล็ด มี โก
คำแปล ได้โปรดปล่อยฉันไป

 

ประโยค He lets her go to the party.
คำอ่าน ฮี เล็ดสึ เฮอ โก ทู เดอะ พาตี้
คำแปล เขา ปล่อยให้เธอ/lets her ไปงานปาร์ตี้ /go to the party

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past ประโยค He let her go to the party yesterday.
คำอ่าน ฮี เล็ด เฮอ โก ทู เดอะ พาตี้ เยสเตอเด
คำแปล เขา ปล่อยให้เธอ/lets her ไปงานปาร์ตี้ /go to the party เมื่อวานนี้ /yesterday เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีต เกิดเมื่อวาน จะใช้ let โดย ไม่เติม s

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense
ประโยค He has let her drive the car for years.
คำอ่าน ฮี แฮส เล็ด เฮอ ไดรฝึ เดอะ คาร ฟอร เยียสึ
คำแปล เขา ได้อนุญาตให้หล่อนขับรถ/has let her drive the car มาหลายปีแล้ว /for years (เพราะเป็นว่าโตแล้ว สามารถขับรถได้แล้ว)

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า
ประโยค He will let her go to the party.
คำอ่าน ฮี วิล เล็ด เฮอ โก ทู เดอะ พาตี้
คำแปล เขา จะอนุญาตให้หล่อน /will let her ไปร่วมงานปาร์ตี้ /go to the party

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

allow / อะล้าว /อนุญาต
grant / แกรนเถ่อะ/ อนุญาต
give / กี้ฟฝึ / ให้
release / รีลีสสึ / ปล่อย
wish / วิชฉุ / ขอให้