บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง lend lent lent ให้ยืม ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

lend เลนถึ / lent เลนถึ / lent เลนถึ / ให้ยืม, ขอยืม, กู้ยืม, ยืม

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense
ประโยค He lends me 200 baht.
คำอ่าน ฮี เลนสะ มี ทู ฮันเดรด บาท
คำแปล เขา ให้ฉันยืม/He lends me เงิน 200 บาท /200 baht กริยา lend เติม s เพราะประธานเป็นเอกพจน์ อาจจะเปลี่ยนจาก me เป็นชื่อ คน กรณีให้คนๆ นั้นยืมเงิน เช่น He lends Somchai เขาให้สมชายยืม... อะไรก็ว่าไป รถ บ้าน ที่ดิน ฯลฯ

 

ประโยค Would you lend me 200 baht?.
คำอ่าน วู้ด ยู เลนสะ มี ทู ฮันเดรด บ้าท
คำแปล คุณจะให้ฉันยืมเงิน 200 บาท ได้หรือไม่

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past ประโยค He lent me 200 baht.
คำอ่าน ฮี เลนถึ มี ทู ฮันเดรด บาท
คำแปล เขา ให้ฉันยืม/He lent me เงิน 200 บาท /200 baht กริยา lend เปลี่ยนเป็น lent เพราะเป็นการพูดถึงเรื่องราวในอดีต

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense
ประโยค He has lent me 200 baht for 3 years.
คำอ่าน ฮี แฮส เลนถึ มี ทู ฮันเดรด บาท ฟอร์ ทรี เยียสึ
คำแปล เขา ได้ให้ฉันยืม/He has lent me เงิน 200 บาท /200 baht มาเป็นเวลา 3 ปี แล้ว ตอนนี้ ก็ยังไม่ได้คืนได้

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า
ประโยค He will lend his friends the money.
คำอ่าน ฮี วิล เลน ฮิส เฟรนสึ เดอะ มันหนิ
คำแปล เขา จะให้เพื่อน/ will lend his friends ยืมเงิน/the money

 

2. วิธีใช้คำกริยานี้แบบคำนาม คำคุณศัพท์
ประโยค His business is the lending money.
คำอ่าน ฮิส บิสสิเนส อิส เลนดิง มันหนิ
คำแปล ธุรกิจของเขา/His business ก็คือการให้กู้ยืมเงิน /is the lending money ใช้ leading ในความหมายว่า การกู้ยืม

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

borrow / บอโรว / ยืม
provide / โพรวาย / ให้
loan / โลน / ให้ยืม