บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง misdeal misdealt misdealt แจกไพ่ผิด ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยน รูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจ มากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

misdeal มิสสะดีล / misdealt มีสสะเด๊ลถึ / misdealt มีสสะเด๊ลถึ / แจกไพ่ผิด

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense
ประโยค He misdeals in the card games.
คำอ่าน ฮี มิลสะดีลสึ อิน เดอะ ค้าด เกมสึ
คำแปล เขาแจกไพ่ผิด/ He misdeals ในการเล่นไพ่ /in the card games กริยา misdeal เติม s เพราะประธานเป็นเอกพจน์

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past ประโยค He misdealt in the card games.
คำอ่าน ฮี มิลสะเด๊ลถึ อิน เดอะ ค้าด เกมสึ
คำแปล เขาแจกไพ่ผิด/ He misdealt ในการเล่นไพ่ /in the card games พูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีต เปลี่ยนจาก misdeal เป็น misdealt

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense
ประโยค He has misdealt in the card games many times.
คำอ่าน ฮี แฮส มิลสะเด๊ลถึ อิน เดอะ ค้าด เกมสึ แมนหนิ ทามสึ
คำแปล เขาได้แจกไพ่ผิด/ He has misdealt ในการเล่นไพ่ /in the card games หลายครั้ง และยังมีโอกาสทำผิดอยู่ หากยังเล่นต่อไป