บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง misdo misdid misdone ทำผิด ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไป ตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่ง ขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

misdo มิสสะดู /misdid มิสสะดิด / misdone มิสสะดัน / ทำผิด, ทำไม่ถูกต้อง

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense
ประโยค He always misdoes.
คำอ่าน ฮี ออลเวสึ มิสสะดาสสึ
คำแปล เขา ทำผิดอยู่เสมอๆ /always misdoes ในทุกเรื่อง อาจจะเป็นคนไม่ระวัง สะเพร่า ประธานเป็นเอกพจน์ He ต้องเปลี่ยนจาก do เป็น does

 

ประโยค They misdo the homeworks.
คำอ่าน เด มิสสะดู เดอะ โฮมเวิร์ก
คำแปล พวกเขา/ They ทำการบ้านผิด ทำการบ้านไม่ถูกต้อง /misdo the homeworks

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past ประโยค She misdid the number calculating.
คำอ่าน ชี มิสสะดิด เดอะ นัมเบอ แคลคูเลทติง
คำแปล หล่อน คำนวณตัวเลขผิด /misdid number calculating

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense
ประโยค She had misdone the number calculating for many times.
คำอ่าน ชี มิสสะดิด เดอะ นัมเบอ แคลคูเลทติง
คำแปล หล่อน ได้คำนวณตัวเลขผิด /has misdid the number calculating หลายครั้ง/ for many times

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ
ประโยค He is misdoing.
คำอ่าน อี อิส มิสสะดูอิง
คำแปล เขา กำลังกระทำผิด /is misdoing

 

2. วิธีใช้คำกริยานี้แบบคำนาม คำคุณศัพท์
ประโยค He keeps a watchful eye for any misdoing by the prisoner.
คำอ่าน ฮี คีพสะ วอชฉะฟูล อาย ฟอร แอนหนิ มิสสะดูอิง บาย เดอะ พริสโซนเหน่อ
คำแปล เขาคอยจับตาดู /He keeps a watchful eye การกระทำผิดของ/for any misdoing by นักโทษ /the prisoner