บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง mislead misled misled ทำให้เข้าใจผิด, หลอกลวง ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะ มีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

mislead มิสสะหลีด / misled มิสสะเหลด / misled มิสสะเหลด /ทำให้เข้าใจผิด, หลอกลวง

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense
ประโยค He misleads the public.
คำอ่าน ฮี มิสสะลีดสึ เดอะ พับหลิก
คำแปล เขา / He ลอกลวงประชาชน หรือทำให้ประชาชนเข้าใจผิด / misleads the public

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past ประโยค His posts misled the public.
คำอ่าน ฮิส โพสสึ มิสสะเหล่ด พับหลิก
คำแปล โพสต์บทความของเขา /His posts ทำให้ประชาชนเข้าใจผิด หรือ หลอกลวงประชาชน /misled the public

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense
ประโยค He has misled the public.
คำอ่าน ฮี แฮส มิสสะเหลด เดอะ พับหลิก
คำแปล เขา/ He ได้หลอกหลวงประชาชน หรือได้ทำให้ประชาชนเข้าใจผิด เข้าใจไปในทางที่ผิด /misled the public

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ
ประโยค He is misleading the public.
คำอ่าน ฮี อิส มิสสะลีดดิง เดอะ พับหลิก
คำแปล เขา กำลังหลอกลวงประชาชม หรือกำลังทำให้ประชาชนเข้าใจผิด /is misleading the public

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า
ประโยค He will mislead her.
คำอ่าน ฮี วิล มิสสะหลีด เดอะ พับหลิก
คำแปล เขา จะทำให้เธอเข้าใจผิด หรือเข้าใจผิด หรือจะหลอกลวงหล่อน

 

3. วิธีใช้คำกริยานี้แบบคำนาม คำคุณศัพท์
ประโยค The misleading special promotions make him lose the money.
คำอ่าน เดอะ มีสสะลีดดิง สะเปเชียล โปรโมชันสึ เม้ก ฮิม ลูส เดอะ มันหนิ
คำแปล โปรโมชัน /promotions พิเศษ /special ที่ทำให้เกิดการเข้าใจผิด /misleading ทำให้เขา / make him สูญเสียเงิน/ lose the money