บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง mislearn mislearnt mislearnt เรียนรู้ผิดพลาด ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้า ใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

mislearn / mislearnt / mislearnt / เรียนรู้ผิดพลาด, ได้รับความรู้ไม่ถูกต้อง, เรียนรู้อย่างไม่ถูกต้อง

mislearn / mislearned / mislearned / เรียนรู้ผิดพลาด, ได้รับความรู้ไม่ถูกต้อง, เรียนรู้อย่างไม่ถูกต้อง

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense
ประโยค He mislearns language from internet.
คำอ่าน ฮี มิสสะเลินสะ แลงกะเหวด ฟรอม อินเทอเร็ต
คำแปล เขาเรียนรู้แบบผิดๆ หรือได้รับความรู้ที่ไม่ถูกต้อง/He mislearns กับการเรียนภาษา /language จากอินเตอร์เน็ต from internet อาจ จะเป็นเว็บไซต์ หรือ ยูทูป ฯลฯ

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past ประโยค She mislearned from experiences.
คำอ่าน ชี มิสสะเลินถึ ฟรอม เอ็กสะพีเรียนเสส
คำแปล หลอ่นเรียนรู้หรือได้ความรู้ที่ไม่ถูกต้อง /She mislearned จากประสบการณ์ต่างๆ /from experiences (ที่หล่อนประสบมา หรืออาจจะ เป็นของคนอื่น)

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense
ประโยค She had mislearned language from her friends for many years.
คำอ่าน ชี แฮ่ด มิสสะเลินถึ แลงกะเหวด ฟรอม ฮิสสะ เฟรนสึ ฟอร แมนหนิ เยียสึ
คำแปล หล่อนได้เรียนรู้ภาษาแบบผิดๆ She had mislearn language จากเพื่อนของเธอ/from her friends มาเป็นเวลาหลายปีแล้ว /for many years (ตัวเองเป็นชาวต่างชาติ ต้องเรียนรู้ภาษาอื่น)

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ
ประโยค She is mislearning language from her friends .
คำอ่าน ชี อิส มิสสะเลินนิง แลงกะเหวด ฟรอม เฮอ เฟรนสึ
คำแปล หล่อนกำลังเรียนรู้ภาษาแบบผิดๆ หรือไม่ถูกต้อง /She is mislearning language จากเพื่อนๆ ของเธอ / from her friends อย่างคน ไทยเรานั้น ชอบสอนเพื่อนต่างชาติให้พูดคำที่ไม่สุภาพ หรือไม่เหมาะสมบ้าง ผิดบ้าง

 

2. วิธีใช้คำกริยานี้แบบคำนาม คำคุณศัพท์
ประโยค Mislearning makes him work poorly.
คำอ่าน มิลสะเลินนิง เม้กสะ ฮิม เวิ้ก พัวหลิ
คำแปล การเรียนรู้ที่ผิด ไม่ถูกต้อง เรียนรู้แบบผิดๆ /Mislearning ทำให้เขา / makes him ทำงานได้ไม่ดี /work poorly ผลงานไม่มี ประสิทธิภาพ