บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง outleap outleapt outleapt กระโดดเก่ง, กระโจนเก่ง ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำ แปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อม ยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

outleap outleapt outleapt กระโดดเก่งกว่า, กระโจนเก่งกว่า, เผ่นเร็วกว่า

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense
ประโยค Rabbits outleap the predators.
คำอ่าน แร๊บบิดสึ เอ๊าลีพ เดอะ เพรดเดเตอ
คำแปล กระต่าย กระโดด หรือเผ่น หรือกระโจนเก่งกว่า /Rabbits outleap สัตวนักล่า/the predators (มันจึงเอาชีวิตรอด ได้) ประธาน Rabbits กล่าวถึงกระต่ายหลายตัว ถ้า Rabbit กระต่ายตัวเดียวต้องเติม s เป็น outleaps

 

ประโยค He is good at the long jump. He outleaps everyone.
คำอ่าน ฮี อิส กู๊ด แอ้ด เดอะ ลอง จั๊ม. ฮี เอ๊าลีพสึ เอฟวะหริวัน
คำแปล เขาเก่งใน/He is good at การกระโดดไกล/the long jump. เขากระโดดเก่งกว่า/He outleaps ทุกคน/everyone กระโดดไกลเก่งกว่าทุกคน หรือกระโดดได้ไกลกว่าทุกคน หรือ เขาเก่งในเรื่องการกระโดดมากกว่าทุกคน

 

ประโยค He outleaps me.
คำอ่าน ฮี เอ๊าลีพสะ มี
คำแปล เขากระโดดเก่งกว่า/He outleaps ฉัน /me ประธานเป็น He เติม s เป็น outleaps อาจจะเป็นการกระโดดสูง หรือ กระโดดไกล หรือกระโดดแบบใดก็ตาม เขาเก่งในเรื่องการกระโดด ข้อเท้าแข็งแรง กระโดดได้ดี

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past ประโยค Rabbit outleapt the predators.
คำอ่าน แร๊บบิดสึ เอ๊าลีพ เดอะ เพรดเดเตอ
คำแปล กระต่าย กระโดด หรือเผ่น หรือกระโจนเก่งกว่า /Rabbit outleapt สัตวนักล่า/the predators (มันจึงเอาชีวิตรอด ได้) เป็นการพูดถึงเรื่องในอดีต

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็น เหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นและจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกาย จะเป็น Perfect tense
ประโยค Rabbit has outleapt the predators.
คำอ่าน แร๊บบิด แฮส เอ๊าลีพ เดอะ เพรดเดเตอ
คำแปล กระต่าย ได้กระโดด หรือได้เผ่น หรือได้กระโจนเก่งกว่า /Rabbit has outleapt สัตวนักล่า/the predators (มันจึง เอาชีวิตรอดได้)