บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง spring sprang sprung กระโดด ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูป ไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจ มากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

spring สะปริง / sprang สะแปรง / sprung สะปรัง / กระโดด กระเด้ง กระดอน เด้ง

spring sprung sprung กระโดด

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค He springs onto the table.
คำอ่าน ฮี สะปริงสึ ออนทู เดอะ เทเบิ่ล
คำแปล เขากระโดด /He springs ขึ้นไปบนโต๊ะ /onto the table

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาต้องเติม s

 

ประโยค They spring out from the car.
คำอ่าน เด สะปริง เอ๊าถึ ฟรอม เดอะ คาร
คำแปล พวกเขากระโดด /They spring ออกจากรถ /out from the car

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาไม่ต้องเติม s

 

ประโยค He springs across the fences.
คำอ่าน ฮี สะปริงสึ อะครอส เดอะ เฟ้นสึ
คำแปล เขากระโดด /He springs ข้ามรั้ว / across the fences

 

ประโยค A cat springs from the window.
คำอ่าน อะ แค่ท สะปริงสึ ฟรอม เดอะ วินโดว
คำแปล แมวกระโดด /A cat springs ออกมาจากหน้าต่าง /from the window

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค He sprang onto the table.
คำอ่าน ฮี สะแปรง ออนทู เดอะ เทเบิ่ล
คำแปล เขากระโดด /He sprang ขึ้นไปบนโต๊ะ /onto the table

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออดีต หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค He has sprung onto the table.
คำอ่าน ฮี แฮ่ส สะปรัง ออนทู เดอะ เทเบิ่ล
คำแปล เขาได้กระโดด /He has sprung ขึ้นไปบนโต๊ะ /onto the table แล้ว

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาช่วยใช้ has

 

ประโยค They have sprung out from the car.
คำอ่าน เด แฮ่ฟ สะปรัง เอ๊าถึ ฟรอม เดอะ คาร
คำแปล พวกเขาได้กระโดด /They have sprung ออกจากรถ /out from the car

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาช่วยใช้ have

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค He is springing across the fences.
คำอ่าน ฮี อิส สะปริงงิง อะครอส เดอะ เฟ้นสึ
คำแปล เขากำลังกระโดด /He is springing ข้ามรั้ว / across the fences

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค He will spring across the fences.
คำอ่าน ฮี วิล สะปริง อะครอส เดอะ เฟ้นสึ
คำแปล เขาจะกระโดด /He will spring ข้ามรั้ว / across the fences

 

คำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

jump / จัมผึ /กระโดด
bounce / บาวสึ / เด้ง
rebound / รีบาวเอนถึ / กระเด็น กระดอน