บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง outswim outswam outswum ว่ายน้ำเก่ง, ว่ายน้ำเก่งกว่า ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการ ใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

outswim เอ๊าสะวิม / outswam เอ๊๊สะแวม/ outswum เอ๊าสะวัม / ว่ายน้ำเก่ง, ว่ายน้ำเก่งกว่า, เอาชนะในการว่ายน้ำ, ว่ายน้ำไกล กว่า, ว่ายน้ำดีกว่า

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense


ประโยค He outdoes me in swimming.
คำอ่าน ฮี เอาดาส มี อิน สะวิมมิง. 
คำแปล เขาเอาชนะฉัน/He outdoes me ในการว่ายน้ำ/in swimming

 

ประโยค He outswims me.
คำอ่าน ฮี เอ๊าสะวิมสะมี
คำแปล เขาเอาชนะฉันในการว่ายน้ำ / He outswims me ประโยคจะสั้นลง เพราะเมื่อพูดถึง outswim ก็จะเป็นที่รู้กันดีว่า เอาชนะกัน ในเรื่องอะไร ไม่ต้องพูดประโยคยาวๆ

 

ประโยค We can't outswim the fish.
คำอ่าน วี แคนถึ เอ๊าสะวิม เดอะ ฟิชฉุ
คำแปล เราไม่สามารถ/We can't ว่ายน้ำเร็วกว่า ดีกว่า//outswim ปลา/the fish

 

ประโยค They outswim our son.
คำอ่าน เด เอ๊าสะวิม เอ๊าเออะ ซัน
คำแปล พวกเขา /They ว่ายน้ำดีกว่า หรือว่ายน้ำเก่งกว่า / outswim ลูกชายของเรา /our son

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense


ประโยค He outswam me.
คำอ่าน ฮี เอ๊าสะแวม มี
คำแปล เขา /He ว่ายน้ำเก่งกว่า ดีกว่า/ outswam ฉัน /me เป็นการพูดถึงเรื่องในอดีต ว่าเขาว่ายน้ำเก่งกว่าฉัน แต่ปัจจุบัน ฉันอาจจะ ว่ายน้ำเก่งกว่าแล้ว

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่ เกิด ขึ้นและจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense


ประโยค He has outswum me .
คำอ่าน ฮี แฮ่ส เอ๊าสวัม มี
คำแปล เขาได้ว่ายน้ำเก่งกว่า/He has outswum ฉันแล้ว /me (เขาอาจจะชอบว่ายน้ำ หรือไปเรียนว่ายน้ำ หรือเป็นนักกีฬาว่ายน้ำ แต่ เมื่อก่อนฉันว่ายน้ำเก่งกว่าเขา)

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

swim / สะวิม / ว่ายน้ำ
 


เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง hear heard heard ได้ยิน ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น