บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง outswear outswore outsworn มากกว่าคำสาบาน, ยิ่งกว่าคำสาบาน ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

outswear เอ๊าสะแว / outswore เอ๊าสะวอ / outsworn เอ๊าสะวอน /มากกว่าคำสาบาน, ยิ่งกว่าคำสาบาน, พูดหรือกล่าวยืนยันที่หนักแน่นยิ่งกว่าคำสาบาน, ถวายสัตย์

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense
ประโยค He swears to be a good children.
คำอ่าน ฮี สะแวสะ ทู บี อะ กู้ด ชีลดะเรน
คำแปล เขาสาบานว่า/He swears จะเป็นเด็กดี /to be a good children

 

ประโยค She outswears to be a good children.
คำอ่าน ชี เอ๊าสะแวสะ ทู อะ กู้ด ชีลดะเรน
คำแปล เธอยืนยันยิ่งกว่าคำสาบาน She outswears จะเป็นเด็กดี /to be a good children ความหมายของ swear จะไม่หนักแน่นเท่ากับ outswear

 

ประโยค The ministry outswears to be loyal and faithful.
คำอ่าน เดอะ มินิสตรี้ เอ๊าสะแวสะ ทู บี โลยัล แอน เฟ้ดฟูล
คำแปล คณะรัฐมนตรี/The ministry ถวายสัตย์สาบาน/outswears ว่าจะจงรักภักดี/to be loyal และ ซื่อสัตย์ /and faithful ประธาน คณะรัฐมนตรี เป็นเอกพจน์ outswear เติม s

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense
ประโยค He outswore to be a good husband.
คำอ่าน ฮี เอ๊าสะวอ ทู บี อะ กู้ด ฮัสสะแบน
คำแปล เขายืนยันยิ่งกว่าคำสาบาน/He outswore ว่าจะเป็นสามีที่ดี/to be a good husband

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นและจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense
ประโยค He had outsworn to be a good husband.
คำอ่าน ฮี แฮ่ด เอ๊าสะวอน ทู บี อะ กู้ด ฮัสสะแบน
คำแปล เขาได้กล่าวยืนยันยิ่งกว่าคำสาบาน/He had outsworn ว่าจะเป็นสามีที่ดี/to be a good husband

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

swear / สะแว / สาบาน