บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง outwrite outwrote outwritten เขียนเก่งกว่า, เก่งในการเขียน ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำ แปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยก ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

outwrite เอ๊าไร้ถึ / outwrote เอ๊าโร้ดถึ / outwritten เอ๊าริดเทน /เขียนเก่งกว่า, เก่งในการเขียน, เขียนได้ดีกว่า

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค He is good at writing English articles. He outwrites me.
คำอ่าน ฮี อิส กู้ด แอ้ด ไร้ติง อิงลิช อาติกเคิลสึ ฮี เอ๊าไร้ทสะ มี
คำแปล เขาเก่งในเรื่อง/He is good at การเขียนบทความภาษาอังกฤษ/at writing English เขาเขียนดี หรือเขียนเก่งกว่า /He outwrites ฉัน / me การใช้ outwrite จะช่วยให้ประโยค หรือ คำพูด สั้นกระชับ ไม่ต้องพูดยาวๆ

 

ประโยค He writes English articles better than me. He outwrites me at English articles.
คำอ่าน ฮี ไร้ทสะ อิงลิช อาติกเคิลสึ เบ๊ดเถ่อะ แดน มี ฮี เอ๊าไร้ทสะ มี แอ้ด อิงลิช อาติกเคิลสึ
คำแปล เขาเขียน/He writes บทความภาษาอังกฤษ/English articles ดีกว่าฉัน/than me เขาเขียน (บทความภาษาอังกฤษ)/He outwrites ดีกว่า ฉัน /me

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค He was good at writing English articles. He outwrote me.
คำอ่าน ฮี วอสสะ กู้ด แอ้ด ไร้ติง อิงลิช อาติกเคิลสึ ฮี เอ๊าโร้ด มี
คำแปล เขาเก่งในเรื่อง/He was good at การเขียนบทความภาษาอังกฤษ/at writing English เขาเขียนดี หรือเขียนเก่งกว่า /He outwrote ฉัน / me พูดถึงเรื่องในอดีด กริยา is เปลี่ยนเป็น was ส่วน outwrites เปลี่ยนเป็น outwrote

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่ เกิด ขึ้นและจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค He had outwritten me because he was the writer.
คำอ่าน ฮี แฮ่ด เอ๊าริดเทน มี บีคอส ฮี วอส เดอะ ไรเต่อะ
คำแปล เขาได้เขียนดีกว่าฉัน/He had outwritten me เพราะเขาเป็นนักเขียน/because he was the writer

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

write / ไร้ถึ / เขียน
 


เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง swear swore sworn สาบาน ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไป ตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่ง ขึ้น