บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง outthrow outthrew outthrown ขว้างไกลว่า, ขว้างเก่งกว่า ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการ ใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

outthrow เอ๊าทะโร / outthrew เอ๊าทะรู / outthrown เอ๊าทะโรน / ขว้างไกลว่า, ขว้างเก่งกว่า

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense


ประโยค My father and I like throwing stones into the water. He outthrows me.
คำอ่าน มาย ฟาเทอะ แอน ไอ ไล้ขึ ทะโรวิง สะโตนสะ อินทู เดอะ วอเตอะ, ฮี เอ๊าทะโรสะ มื
คำแปล พ่อของฉัน และ ฉัน/My father and I ชอบขว้าง/like throwing ก้อนหิน/stones ลงไปในน้ำ/into the water เขา(พ่อ) ขว้าง เก่งหรือกว้างไกลกว่า/ outthrows ฉัน /me ประโยคนี้เหมือนกัน แต่การใช้ outthrow จะสั้นกว่า แต่ความหมายเหมือนกัน

 

ประโยค He throws the ball faster than me. He outthrows me.
คำอ่าน ฮี ทะโรสะ เดอะ บอล ฟาสสะเตอ แดน มี, ฮี เอ๊าทะโรสะ มี
คำแปล เขาขว้างบอล/He throws the ball เร็วกว่าฉัน/faster than me เขาขว้าง (บอล) เร็วกว่า/He outthrows ฉัน/ me ประโยคนี้ เหมือนกัน แต่การใช้ outthrow จะสั้นกว่า แต่ความหมายหมายถึงเรื่องเดียวกัน

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense


ประโยค He threw the ball faster than me. He outthrew me.
คำอ่าน ฮี ทะรู เดอะ บอล ฟาสสะเตอ แดน มี, ฮี เอ๊าทะรู มี
คำแปล เขาขว้างบอล/He threw the ball เร็วกว่าฉัน/faster than me เขาขว้าง (บอล) เร็วกว่า/He outthrew ฉัน/ me ใช้ threw และ outthrew กริยาช่องที่ 2 เป็นเรื่องราวในอดีต แต่ปัจจุบัน เขาอาจจะไม่สามารถขว้างบอลได้เร็วกว่าฉันอีกแล้ว เพราะเขาแก่แล้ว เป็น ต้น

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่ เกิด ขึ้นและจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense


ประโยค He was losing because I had outthrown the ball.
คำอ่าน ฮี วอส ลูสซิง บีคอส ไอ แฮ่ด เอ๊าทะโรน เดอะ บอล
คำแปล เขาแพ้ / He was losing เพราะว่า/because ฉันได้ขว้าง (บอล)ไปไกลกว่า /I had outthrown the ball

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

throw/ ทะโร / ขว้าง


 


เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง retell retold retold สั่งย้ำ บอกซ้ำ บอกใหม่ เล่าใหม่ บอกอีก ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำ กริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น