บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง overdrink overdrank overdrunk ดื่มมากเกิน ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะ มีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่ม เติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

overdrink โอเวอดริงขึ / overdrank โอเวอแดรงขึ / overdrunk โอเวอดรังขึ / ดื่มมากเกิน

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค She drinks alcohol too much. She overdrinks.
คำอ่าน ชี ดริงสะ แอลกอฮอ ทู มัชฉุ ชี โอเวอดริงสึ
คำแปล หล่อนดื่ม /She drinks แอลกอฮอล์ /alcoholมากเกินไป/too much หล่อนดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป /She overdrinks ทั้ง สองประโยคนี้ ความหมายเหมือนกัน แต่การใช้ She overdrinks สั้นกว่า ไม่ต้องพูดเยอะ เจ็บคอ

 

ประโยค He overdrinks today.
คำอ่าน ฮี โอเวอดริงสะ ทูเด
คำแปล เขาดื่ม (แอลกอฮอล์)มากเกินไป/He overdrinks วันนี้/today

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค He overdrank yesterday.
คำอ่าน ฮี โอเวอแดรงขึ เยสสะเตอเด
คำแปล เขาดื่ม (แอลกอฮอล์)มากเกินไป/He overdrank เมื่อวานนี้/yesterday

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นและจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค He has overdrunk since yesterday.
คำอ่าน ฮี แฮ่ส โอเวอแดรังขึ ซิ้น เยสสะเตอเด
คำแปล เขาได้ดื่ม (แอลกอฮอล์)มากเกินไปแล้ว/He has overdrunk ตั้งแต่เมื่อวานนี้/since yesterday กินต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อวาน ไม่ยอมหลับ ไม่ยอมนอน กินมากเกินไปแล้ว

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้คำกริยานี้แบบคำนาม คำคุณศัพท์

ประโยค Overdrinking leads to his death..
คำอ่าน โอเวอดริงกิง ลีดสะ ทู ฮิสสะ เด้ด
คำแปล การดื่มที่มากเกินไปของเขา/Overdrinking นำไปสู่/leads to ความตายของเขา/ his death หรือแปลเป็นไทยแบบตรงๆ ก็คือ กินเหล้ามากเกินไปจนตาย คำว่า overdrunking ใช้ในความหมายว่า การดื่มมากเกินไป เป็น คำนาม

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

drink /ดริง/ ดื่ม
 


เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง outride outrode outridden ขี่เก่งกว่า, ขับขี่เก่งกว่า ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำ แปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อม ยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น