บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง outdrink outdrank outdrunk ดื่ม (แอลกอฮอ) มากกว่า ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการเปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อม ยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

outdrink เอ๊าดริ๊ง / outdrank เอ๊าแดร๊ง / outdrunk เอ๊าดรั๊ง / ดื่มมากกว่า โดยเฉพาะ การดื่มเครื่องดื่มประเภท แอลกอฮอล์ หรือน้ำอื่น ใช้ในความหมายว่า ดื่มมาก, ดื่มมากกว่า เขาดื่มมากกว่า (คนอื่นระบุชื่อไปเลย มากกว่า แดง สม ชาย สมศรี )

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense
ประโยค He drinks more alcohol than someone else at the party.
คำอ่าน ฮี ดริงสะ มอร แอลกอฮอ แดน ซัมวัน เอ๊ลสึ แอ๊ด เดอะ พาตี้
คำแปล เขาดื่ม แอลกอฮอ /He drinks more alcohol มากกว่าคนอื่น /than someone else ในงานเลี้ยง / at the party

 

ประโยค He outdrinks someone else at the party today.
คำอ่าน ฮี เอ๊าดริ๊งสึ ซัมวัน เอ๊ลสึ แอ้ด เดอะ พารตี้ ทูเด
คำแปล เขา ดื่มมากกว่าคนอื่น/He outdrinks someone els ในงานเลี้ยง/at the party วันนี้/today กริยา outdrink เติม s เพราะประธาน He เป็นเอกพจน์

 

ประโยค He can outdrink me.
คำอ่าน ฮี แคน เอ๊าดริ๊ง มี
คำแปล เขาสามารถดื่มได้มากกว่า/can outdrink ฉัน หรือมากกว่าใครก็เปลี่ยจาก me เป็นชื่อคน เช่น สมชาย หรือทุกคน/ everyone

 

ประโยค I always outdrink everyone.
คำอ่าน ฮี ออลเวสึ เอ๊าดริ๊ง เอฟวะหริวัน
คำแปล ฉันมักจะดื่มมากกว่า/I always outdrink ทุกคน /everyone

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past ประโยค He outdrank someone else at the party last night.
คำอ่าน ฮี เอ๊าแดร๊ง ซัมวัน เอ๊ลสึ แอ้ด เดอะ พารตี้ ลาสสะ ไน้เถ่อะ
คำแปล เขา ดื่มมากกว่าคนอื่น/He outdrank someone else ในงานเลี้ยง/at the party เมื่อคืนนี้ /last night เป็นเรื่องใน อดีตใช้กริยาช่องที่ 2 outdrank

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็น เหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นและจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกาย จะเป็น Perfect tense
ประโยค He has to stop drinking because he has outdrunk someone else.
คำอ่าน ฮี แฮส ทู สะต้อบ ดริงกิง บีคอสสึ ฮี แฮส เอ๊าดร๊ง ซัมวัน เอ๊ลสึ
คำแปล เขาต้องหยุดดื่ม (แอลกอฮอล์)/He has to stop drinking เพราะ/because เขาได้ดื่มมากกว่า/he has outdrunk คนอื่นแล้ว/someone else

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ
ประโยค You should stop drinking. Because you are outdrinking someone else.
คำอ่าน ยู ชู้ด สะตอบ ดริ๊งกิง. บีคอสสึ ยู อาร เอ๊าดริงกิง ซัมวัน เอลสึ
คำแปล คุณควรหยุดดื่ม (แอลกอฮอล์) /You should stop drinking. เพราะ/Because คุณกำลังดื่มมากกว่า/you are outdrinking คนอื่นแล้ว/someone else

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า
ประโยค She bets she will outdrink me at the party tomorrow.
คำอ่าน ชี เบ้ทสึ ชี วิล เอ๊าดริ๊ง มี แอ้ด เดอะ พารตี้ ทูโมโร
คำแปล หล่อนพนันว่า She bets หล่อนจะดื่ม (แอลกอฮอล์) ได้มากกว่าฉัน /she will outdrink me ในงานเลี้ยง//at the party พรุ่งนี้/tomorrow

 


เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง spread spread spread แผ่ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไป ตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่ง ขึ้น