บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง oversell oversold oversold ขายมากเกิน, ขายมากเกินที่มีอยู่ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการ ใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

oversell โอเวอเซล / oversold โอเวอโซล /oversold โอเวอโซล /ขายมากเกิน, ขายมากเกินที่มีอยู่, ขายมากเกินที่ผลิตได้, ชมมาก เกินไป, นำเสนอขายของมากเกินไป โม้เกินไป, อวยเกินไป, เว่อเกินไป, เยอะเกินไป

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense
ประโยค He oversells his products.
คำอ่าน ฮี โอเวอเซลสะ ฮิส โพรดักสึ
คำแปล เขาขายสินค้าได้มากเกินกว่าที่สามารถผลิตได้ /He oversells his products

 

ประโยค They oversell their son.
คำอ่าน เด โอเวอเซลล แด ซัน
คำแปล พวกเขา ยกย่องชมเชย ลูกชายตัวเอง มากเกินไป (ชม อวย ว่าลูกตัวเองเก่งเกินจริง)

 

ประโยค He always oversells his job.
คำอ่าน ฮี ออลเวสะ โอเวอเซลสะ ฮิส จ๊อบ
คำแปล เขามักจะยกย่องตัวเอง หรือ ขี้โม้ หรือนำเสนอเกินไป เกินจริง/He always oversells เกี่ยวกับงานของเขา his job

 

ประโยค Somchai! Please don't oversee it.
คำอ่าน สมชาย พลีส ด๊อน โอเวอซี อิท
คำแปล สมชาย./Somchai! ได่โปรดอย่า / Please don't เยอะ หรืออย่าเว่อ หรืออย่าขี้โม้ หรืออย่านำเสนอเกินจริง/oversee it

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense
ประโยค He oversold his job.
คำอ่าน ฮี โอเวอโซล ฮิส จ๊อบ
คำแปล เขายกย่องตัวเอง หรือ ขี้โม้ หรือนำเสนอเกินไป พูดเกินจริง/He oversold เกี่ยวกับงานของเขา his job

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นและจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense
ประโยค He had oversold his products.
คำอ่าน ฮี แฮ่ด โอเวอโซล ฮิส โพรดักสึ
คำแปล เขาได้ขายสินค้า/his products ได้มากเกินกว่า / He had oversold ที่สามารถผลิตได้

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

sell / เซล /ขาย