บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง presell presold presold ขายล่วงหน้า เปิดขายล่วงหน้า ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยา แบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้ เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

presell พรีเซล /presold พรีโซล / presold พรีโซล / ขายล่วงหน้า, เปิดขายล่วงหน้า

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค He presells the new food franchise.
คำอ่าน ฮี พรีเซลสึ เดอะ นิว ฟู้ด แฟรนไชสึ
คำแปล เขาเปิดขายล่วงหน้า/He presells แฟรนไชส์อาหารแบบใหม่/the new food franchise ประธาน He เป็นเอกพจน์ กริยา เติม s ใคร สนใจแฟรนไชส์อาหาร ก็สามารถติดต่อเขาได้ ขณะนี้ เขาเสนอขายล่วงหน้า ให้จองได้เลย อาจจะรับจำนวนจำกัด

 

ประโยค They presell new home project in Pattaya.
คำอ่าน พวกเขาเปิดขายล่วงหน้า/They presell โครงการบ้านใหม่ /new home project ในพัทยา/in Pattaya การขายบ้านหรือคอนโด มัก จะทำการตลาดแบบนี้ มีโครงการบ้านหรือคอนโดขึ้นมา แล้วเสนอขายล่วงหน้าให้ลูกค้าเข้ามาจอง
คำแปล

 

ประโยค She presells new car model.
คำอ่าน ฃี พรีเซลสึ นิว คาร โมเดล
คำแปล หล่อนเสนอขายล่วงหน้า/She presells รถยนต์รุ่นใหม่/new car model หล่อนเป็นเซลล์ เปิดขายรถล่วงหน้า ให้จองไว้ก่อน

 

ประโยค His new home program presells in Pattaya.
คำอ่าน ฮิส นิว โฮม โปรแกรม พรีเซลสึ อิน พัทยา
คำแปล โครงการบ้านใหม่ของเขา/His new home program เปิดขายล่วงหน้า/presells ในพัทยา /in Pattaya

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค His new home programs presold in Pattaya.
คำอ่าน ฮิส นิว โฮม โปรแกรมสึ พรีโซล อิน พัทยา
คำแปล โครงการบ้านใหม่ของเขาหลายโครงการ/His new home programs เปิดขายล่วงหน้า / presold ในพัทยา/in Pattaya เป็นเรื่องใน อดีตเปลี่ยนกริยาเป็น presold

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค New home programs have presold in Pattaya.
คำอ่าน นิว โฮม โปรแกรมสึ แฮ่ฟ พรีโซล อิน พัทยา
คำแปล โครงการบ้านใหม่หลายโครงการ/New home programs ได้เปิดขายล่วงหน้า / have presold ในพัทยา/in Pattaya

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค New home programs are currently preselling in Pattaya.
คำอ่าน นิว โฮม โปรแกรมสึ อาร เคอเรนหลิ พรีเซลลิง อิน พัทยา
คำแปล โครงการบ้านใหม่หลายโครงการ/New home programs กำลังเปิดขายล่วงหน้าในขณะนี้ /are currently preselling ในพัทยา/in Pattaya

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค His new home program will presell in Pattaya.
คำอ่าน ฮิส นิว โฮม โปรแกรม วิล พรีเซล อิน พัทยา
คำแปล โครงการบ้านใหม่ของเขา/His new home program จะเปิดขายล่วงหน้า/ will presell ในพัทยา /in Pattaya

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

sell /เซล/ขาย
preorder /พรีออเดอ /เปิดให้จองล่วงหน้า