บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง oversleep overslept overslept หลับเพลิน หลับเกินเวลา ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการ ใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

oversleep โอเวอสลีฟ/ overslept โอเวอสะเล่บถึ / overslept โอเวอสะเล่บถึ / หลับเพลิน หลับเกินเวลา หลับเลยเวลากำหนด ตื่น

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค Going to bed late makes him oversleep.
คำอ่าน โออิง ทู เบ้ด เลท เม้กสะ ฮิม โอเวอสะลีฟ
คำแปล การเข้านอนดึก/Going to bed late ทำให้เขา /makes him หลับเกินเวลาตื่น oversleep

 

ประโยค His son always oversleeps. So he always goes to school late.
คำอ่าน ฮิส ซัน ออลเวสะ โอเวอสะลีฟสึ โซ ฮี ออลเวสะ โกสะ ทู สะกูล เล่ท
คำแปล ลูกชายของเขา/His son มักจะหลับเลยเวลาตื่น/always oversleeps ดังนั้นเขาจึงมักจะ/So he always ไปโรงเรียนสายอยู่ เสมอ/goes to school late

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค He overslept yesterday.
คำอ่าน ฮี โอเวอสะเล่พถึ เยสสะเตอเด
คำแปล เขา หลับเพลินเลยเวลาตื่น/ He overslept เมื่อวานนี้ /yesterday

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นและจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค He had overslept.
คำอ่าน ฮี แฮ่ด โอเวอสะเล่พถึ
คำแปล เขา ได้หลับเพลินเลยเวลาตื่น/He had overslept.

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า If you go to bed too late, you will oversleep.
ประโยค อิฟ ยู โก ทู เบ๊ด ทู เหลด ยู วิล โอเวอสะลีพ .
คำอ่าน ถ้าคุณเข้านอนสายเกินไป/If you go to bed too late คุณจะหลับยาวเลยเวลาตื่น/you will oversleep
คำแปล

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

sleep /สะลีพ/ นอน, นอนหลับ