บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง overspeak overspoke overspoken พูดดีกว่า, เหนือกว่าในเรื่องการพูด ตัวอย่างประโยค คำ อ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยก ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

overspeak โอเวอสะปี้ก / overspoke โอเวอสะโป๊ก /overspoken โอเวอสะโป๊กเคน / พูดดีกว่า, เหนือกว่าในเรื่องการพูด

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค He overspeaks the others.
คำอ่าน ฮี โอเวอสะปีกสึ ดิ ออเทอะสึ
คำแปล เขาพูดดีกว่า/He overspeaks คนอื่นๆ /the others การพูดจา ความคิดเห็นในการพูดจาของเขาดีกว่า เหนือกว่าคนอื่น

 

ประโยค She overspeaks me.
คำอ่าน ชี โอเวอสะปีกสะ มี
คำแปล หล่อนพูดดีกว่า /She overspeaks ฉัน/ me ประธาน She เป็นเอกพจน์ เติม S เป็น overspeaks

 

ประโยค They overspeak.
คำอ่าน เด โอเวอสะปี้กขึ
คำแปล พวกเขา /They พูดเกินจริง /overspeak

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค He overspoke the others.
คำอ่าน ฮี โอเวอสะโป้ก ดิ ออเทอะสึ
คำแปล เขาพูดดีกว่า/He overspoke คนอื่นๆ /the others การพูดจา ความคิดเห็นในการพูดจาของเขาดีกว่า เหนือกว่าคนอื่น พูดถึง เรื่องในอดีต ใช้ overspoke

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นและจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค He had overspoken the others.
คำอ่าน ฮี แฮ่ด โอเวอสะโป้ก่เคน ดิ ออเทอะสึ
คำแปล เขาได้พูดดีกว่า/He had overspoken คนอื่นๆ /the others การพูดจา ความคิดเห็นในการพูดจาของเขาดีกว่า เหนือกว่าคนอื่น

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

speak / สะปี้ก / พูด