บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง plead pled pled อ้อนวอน, ขอร้อง ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

plead พลีด / pled เพลด / pled เพลด / อ้อนวอน, ขอร้อง, วิงวอน, แก้ต่าง, ว่าคราม, สู้คดี

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค She pleads me to help her.
คำอ่าน ชี พลีดสึ มี ทู เฮล เฮอ
คำแปล หล่อนวิงวอน/She pleads ฉันให้ช่วยเหลือ/to help her

 

ประโยค He pleads a case in court.
คำอ่าน ฮี พลีดสึ อะ เคส อิน ค่อท
คำแปล เขาแก้ต่าง หรือโต้แย้ง/He pleads คดีในศาล/a case in court

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค He pled a case in court.
คำอ่าน ฮี เพลด อะ เคส อิน ค่อท
คำแปล เขาแก้ต่าง หรือโต้แย้ง/He pled คดีในศาล/a case in court

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นและจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค He had pled a case in court.
คำอ่าน ฮี แฮ่ด เพลด อะ เคส อิน ค่อท
คำแปล เขาได้แก้ต่าง หรือได้โต้แย้ง/He had pled คดีในศาล/a case in court

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

pray /พะเร/อ้อนวอน
argue / อากิว / โต้แย้ง