บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง prebuild prebuilt prebuilt สร้างไว้ล่วงหน้า, ทำไว้ก่อน ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยา แบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำ กริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

prebuild พรีบิล / prebuilt พรีบิลถึ / prebuilt พรีบิลถึ / สร้างไว้ล่วงหน้า, ทำไว้ก่อน

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค He prebuilds houses for his kids in the future.
คำอ่าน ฮี พรีบิลสึ เฮ้าเสส ฟอร ฮิส คิดสึ อิน เดอะ ฟิวเจอะ
คำแปล เขาสร้างบ้าน (สร้างไว้ให้เรียบร้อย)/He prebuilds house เผื่อสำหรับเด็กๆ (ลูกๆ)/for his kids ในอนาคต/ in the future สร้างเผื่อไว้เลย โตขึ้นก็แยกไปอยู่บ้านใครบ้านมัน

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค He prebuilt houses for his kids in the future.
คำอ่าน ฮี พรีบิลถึ เฮ้าเสส ฟอร ฮิส คิดสึ อิน เดอะ ฟิวเจอะ
คำแปล เขาสร้างบ้าน (สร้างไว้ให้เรียบร้อย)/He prebuilt houses เผื่อสำหรับเด็กๆ (ลูกๆ)/for his kids ในอนาคต/ in the future สร้างเผื่อไว้เลย โตขึ้นก็แยกไปอยู่บ้านใครบ้านมัน

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นและจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค He had prebuilt houses for his kids in the future.
คำอ่าน ฮี แฮ่ด พรีบิลถึ เฮ้าเสส ฟอร ฮิส คิดสึ อิน เดอะ ฟิวเจอะ
คำแปล เขาได้สร้างบ้าน (สร้างไว้ให้เรียบร้อย)/He had prebuilt houses เผื่อสำหรับเด็กๆ (ลูกๆ)/for his kids ในอนาคต/ in the future สร้างเผื่อไว้เลย โตขึ้นก็แยกไปอยู่บ้านใครบ้านมัน

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค He is prebuildomg houses for his kids in the future.
คำอ่าน ฮี อิส พรีบิลดิง เฮ้าเสส ฟอร ฮิส คิดสึ อิน เดอะ ฟิวเจอะ
คำแปล เขาสร้างบ้าน (สร้างไว้ให้เรียบร้อย)/He is prebuildomg house เผื่อสำหรับเด็กๆ (ลูกๆ)/for his kids ในอนาคต/ in the future สร้างเผื่อไว้เลย โตขึ้นก็แยกไปอยู่บ้านใครบ้านมัน

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค He will prebuild houses for his kids in the future.
คำอ่าน ฮี วิล พรีบิล เฮ้าเสส ฟอร ฮิส คิดสึ อิน เดอะ ฟิวเจอะ
คำแปล เขาจะสร้างบ้าน (สร้างไว้ให้เรียบร้อย)/He will prebuild houses เผื่อสำหรับเด็กๆ (ลูกๆ)/for his kids ในอนาคต/ in the future เขาจะสร้างบ้านเผื่อไว้เลย โตขึ้นก็แยกไปอยู่บ้านใครบ้านมัน ส่วนในระหว่างนั้น อาจจะปล่อยเช่า หรือทำประโยชน์อย่าง อื่น

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

build / บิล /สร้าง, ก่อสร้าง