บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง predo predid predone ทำไว้ล่วงหน้า, ทำไว้ก่อน ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะ มีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

predo พรีดู / predid พรีดิ้ด / predone พรีดัน / ทำไว้ล่วงหน้า, ทำไว้ก่อน กรณีที่เรามีนัดจะต้องไปทำบางสิ่งบางอย่าง ก็จะลงมือทำ อะไรล่วงหน้าไว้ก่อน เช่น ปกติทำงานบ้านเวลาเช้า 8 โมงเช้า แต่วันนั้นมีธุระต้องไปเวลา 8 โมงเช้า จึงทำความสะอาดบ้านล่างหน้าไว้ก่อน โดยตื่นมาทำตั้งแต่ตี 5 ทำไว้ล่วงหน้า หรือ predo นั่นเอง

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค I predo the housework at 5:00 am.
คำอ่าน ไอ พรีดู เดอะ เฮ้าสะเวิ่ก แอ้ท ฟาย เอ เอ็ม
คำแปล ฉันทำไว้ล่วงหน้า /I predo ทำงานบ้านไว้ล่วงหน้า /the housework เมื่อเวลาตีห้า / at 5:00 am ปกติฉันจะทำเวลา 8 โมงเช้า แต่ วันนี้เวลา 8 โมงเช้า ฉันมีธุระต้องไปทำ ดังนั้น จึงทำไว้ล่วงหน้า ไม่ทำตามเวลาปกติที่เคยทำ

 

ประโยค She predoes the dinner.
คำอ่าน ชี พรีดาสสึ เดอะ ดินเนอะ
คำแปล หล่อนทำอาหารเย็นไว้ล่วงหน้าแล้ว/She predoes the dinner. ดังนั้นวันนี้จึงไม่ต้องทำอาหารเย็น เพราะได้ทำไว้ล่วงหน้าแล้ว อาจ จะทำไว้ตอนเช้า เผื่อไว้กินในช่วงเย็นด้วย เป็นต้น กรณีอยู่กันเป็นครอบครัว บางทีมีธุระต้องไปทำในตอนเย็น ก็จัดการทำไว้ก่อน เผื่อ สำหรับสมาชิกในครอบครัว

 

ประโยค They predo all the tasks before going to Koh Samui.
คำอ่าน เด พรีดู ออล เดอะ ทาสสึ บีฟอร โกอิง ทู เกาะสมุย
คำแปล พวกเขาทำภารกิจทั้งหมดล่วงหน้า (ทำงานต่างๆล่วงหน้าให้เสร็จเรียบร้อย)/ They predo all the tasks ก่อนจะไปเที่ยวเกาะสมุย /before going to Koh Samui. เรื่องแบบนี้เป็นปกติของคนเรา เวลาจะไปเที่ยวก็จะทำธุระต่างๆ อะไรที่สามารถทำล่วงหน้าไว้ก่อน ก็ จัดการทำไป เวลาไปเที่ยวก็จะไม่พะวง หลัง

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense
ประโยค They predid all the tasks before going to Koh Samui.
คำอ่าน เด พรีดิด ออล เดอะ ทาสสึ บีฟอร โกอิง ทู เกาะสมุย
คำแปล พวกเขาทำภารกิจต่างๆ ทั้งหมดล่วงหน้า (ทำงานต่างๆล่วงหน้าให้เสร็จเรียบร้อย)/They predid all the tasks ก่อนจะไปเที่ยวเกาะ สมุย/before going to Koh Samui.

 

ประโยค I predid the wedding cards.
คำอ่าน ไอ พรีดิ้ด เดอะ เว้ดดิง การ์ตสึ ฟอร ยู
คำแปล ฉันได้ทำ (ล่วงหน้า)/I predid การ์ดงานแต่งหลายแบบ/the wedding cards ฉันได้ทำไว้ล่วงหน้าแล้ว ทำไว้หลายแบบ ดังนั้นจึงไม่ ต้องทำแล้ว หรือมีเวลาไปทำงานอื่น

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค They had predone all the tasks already before going to Koh Samui.
คำอ่าน เด แฮ่ด พรีดัน ออล เดอะ ทาสสึ ออลเร้ดดิ บีฟอร โกอิง ทู เกาะสมุย
คำแปล พวกเขาได้ทำภารกิจต่างๆ ทั้งหมดล่วงหน้า (ทำงานต่างๆล่วงหน้าให้เสร็จเรียบร้อย)/They had predone all the tasks เสร็จเรียบ ร้อยแล้ว /already ก่อนจะไปเที่ยวเกาะสมุย/before going to Koh Samui. ภารกิจทั้งหมด หรือสิ่งทั้งหมดที่ต้องทำ / all the tasks

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค They are predoing all the tasks before going to Koh Samui.
คำอ่าน เด อาร พรีดูอิง ออล เดอะ ทาสสึ บีฟอร โกอิง ทู เกาะสมุย
คำแปล พวกเขากำลังทำภารกิจต่างๆ ทั้งหมดล่วงหน้า (ทำงานต่างๆล่วงหน้าให้เสร็จเรียบร้อย)/They are predoing all the tasks ก่อนจะ ไปเที่ยวเกาะสมุย/before going to Koh Samui. ภารกิจทั้งหมด หรือสิ่งทั้งหมดที่ต้องทำ / all the tasks กรณีนี้ อาจจะเป็นการพาครอบครัว ไปเที่ยว จากนั้นก็บอกให้แต่ละคน ทำภาระกิจของตัวเองให้เรียบร้อย ทำการบ้าน งานบ้าน ฯลฯ ประโยคนี้ใช้ในความหมายว่ากำลังทำอยู่

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า
ประโยค He will predo all the tasks before going to Koh Samui.
คำอ่าน ฮี วิล พรีดู ออล เดอะ ทาสสึ บีฟอร โกอิง ทู เกาะสมุย
คำแปล เขาจะทำภารกิจต่างๆ ทั้งหมดล่วงหน้า (ทำงานต่างๆล่วงหน้าให้เสร็จเรียบร้อย)/He will predo all the tasks ก่อนจะไปเที่ยวเกาะ สมุย/before going to Koh Samui. ภารกิจทั้งหมด หรือสิ่งทั้งหมดที่ต้องทำ / all the tasks กรณีนี้ อาจจะเป็นการพาครอบครัวไปเที่ยว จากนั้นก็บอกให้แต่ละคน ทำภาระกิจของตัวเองให้เรียบร้อย ทำการบ้าน งานบ้าน ฯลฯ ประโยคนี้ใช้ในความหมายว่า จะทำล่วงหน้าให้ เสร็จเรียบร้อย เพื่อจะได้ไปเที่ยวอย่างสบายใจ

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

do /ดู / ทำ, ปฏิบัติ