บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง prepay prepaid prepaid จ่ายเงินล่วงหน้า ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้ เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

prepay พรีเพ / prepaid พรีเพ่ด /prepaid พรีเพด / จ่ายเงินล่วงหน้า

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค They prepay for the special orders.
คำอ่าน เด พรีเพ ฟอร เดอะ สะเปเชี่ยล ออเดอสึ
คำแปล พวกเขาจ่ายเงินล่วงหน้า/They prepay สำหรับคำสั่งซื้อพิเศษ/for the special orders สินค้าพิเศษที่สั่งซื้อล่วงหน้า อาจจะมีการ กำหนดให้ชำระเงินล่วงหน้า ป้องกันการสั่งซื้อแล้วไม่เอา เปลี่ยนใจ

 

ประโยค He prepays1,000 baht for the special orders.
คำอ่าน ฮี พรีเพสึ วัน เทาซัน บาท ฟอร เดอะ สะเปเชี่ยล ออเดอสึ
คำแปล พวกเขาจ่ายเงินล่วงหน้า 1,000 บาท/They prepay 1,000 baht สำหรับคำสั่งซื้อพิเศษ/for the special orders

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค They prepaid for the special orders yesterday.
คำอ่าน เด พรีเพด ฟอร เดอะ สะเปเชี่ยล ออเดอสึ เยสสะเตอเด
คำแปล พวกเขาจ่ายเงินล่วงหน้า/They prepaid สำหรับคำสั่งซื้อพิเศษ/for the special orders เมื่อวานนี้ /yesterday สินค้าพิเศษที่สั่งซื้อ ล่วงหน้า อาจจะมีการกำหนดให้ชำระเงินล่วงหน้า ป้องกันการสั่งซื้อแล้วไม่เอา เปลี่ยนใจ

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค He had prepaid for the special orders already.
คำอ่าน ฮี แฮ่ด พรีเพด ฟอร เดอะ สะเปเชี่ยล ออเดอสึ ออลเร้ดดิ
คำแปล เขาได้จ่ายเงินล่วงหน้า/He had prepaid สำหรับคำสั่งซื้อพิเศษ/for the special orders เรียบร้อยแล้ว / already เขาได้สั่งซื้อสินค้า และจ่ายเงินล่วงหน้าไปเรียบร้อยแล้ว

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค He will prepay for the special orders tomorrow.
คำอ่าน ฮี วิล พรีเพด ฟอร เดอะ สะเปเชี่ยล ออเดอสึ ทูโมโร
คำแปล เขาจะจ่ายเงินล่วงหน้า/He will prepay สำหรับคำสั่งซื้อพิเศษ/for the special orders พรุ่งนี้ / tomorrow เขาจะจ่ายเงินล่วงหน้า สำหรับการซื้อสินค้าในวันพรุ่งนี้ วันนี้อาจจะยังไม่ว่าง

 

3. วิธีใช้คำกริยานี้แบบคำนาม คำคุณศัพท์

ประโยค prepaid sim is better than monthly sim.
คำอ่าน พรีเพด ซิม อิส เบ๊ดเถ่อะ แดน มันทะหลิ ซิม
คำแปล ซิมแบบจ่ายเงินล่วงหน้าหรือซิมเติมเงิน/prepaid sim ดีกว่า/is better than ซิมแบบรายเดือน monthly sim เพราะไม่ต้องระวังราย จ่ายที่ยากจะควบคุม เช่น SMS คิดเงิน หรือการถูกคิดเงินที่ยากจะคาดเดา และหาสาเหตุ

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

pay / เพ / จ่าย, ชำระ