บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง put put put วาง ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

put พุต / put พุต / put พุต / วาง, ใส่, บรรจุ, ตักบาตร

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค He puts alms to the Buddhist monk every morning.
คำอ่าน ฮี พุตสึ ออมสึ ทู เดอะ บุ๊ดดิสสะถึ มังขึ เอฟวะหริ มอรนิง
คำแปล เขาทำบุญใส่บาตร/He puts alms to พระ/the Buddhist monk ทุกๆ เช้า/every morning

 

ประโยค She puts a book on the table.
คำอ่าน ชี พุตสะ บุ๊ค ออน เดอะ เท๊เบิ่ล
คำแปล หล่อนวาง/She puts หนังสือเล่มหนึ่ง/a book ไว้บนโต๊ะ/on the table.

 

ประโยค She puts her baby on sofa.
คำอ่าน ชี พุตสึ เฮอ เบ๊บิ ออน โซฟา
คำแปล หล่อนวางลูกของเธอบนโซฟา

 

ประโยค He always puts everything in order.
คำอ่าน ฮี ออลเวสึ พุตสึ เอฟวะหริซิง อิน ออเดอ
คำแปล เขามักจะวาง/ He always puts ทุกอย่าง/everything อย่างเป็นระเบียบ /in order เสมอ/always

 

ประโยค She puts herself on a diet.
คำอ่าน ชี พุตสึ เฮอเซ้ลฝึ ออน อะ ไดเอ็ด.
คำแปล หล่อนวางตัวเอง/She puts herself ให้อยู่ในช่วงงดอาหาร/on a diet หรือ หล่อนอยู่ระหว่างการงดอาหาร เพื่อลดน้ำหนัก

 

ประโยค She puts all the problems on my head.
คำอ่าน ชี พุตสึ ออล เดอะ พร็อบเบล็มสึ ออน มาย เฮ่ด
คำแปล หล่อนวาง /She puts ปัญหาทั้งหมด/ all the problems ไว้บนหัวของฉัน/on my head หรือหล่อนนำปัญหาทั้งหมดมาให้ฉัน

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค She put a book on the table.
คำอ่าน ชี พุต บุ๊ค ออน เดอะ เท๊เบิ่ล
คำแปล หล่อนวาง/She put หนังสือเล่มหนึ่ง/a book ไว้บนโต๊ะ/on the table. เมื่อกล่าวถึงเรื่องในอดีต กริยาจะเปลี่ยนเป็นช่องที่ 2 ใช้รูป เหมือนกัน put แต่จะไม่เติม s เป็น She puts

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค She had put a book on the table.
คำอ่าน ชี had พุต อะ บุ๊ค ออน เดอะ เท๊เบิ่ล
คำแปล หล่อนได้วาง/She had put หนังสือเล่มหนึ่ง/a book ไว้บนโต๊ะ/on the table. แล้ว

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค She is putting the books on the table.
คำอ่าน ชี อิส พุตติง เดอะ บุ๊คสึ ออน เดอะ เท๊เบิ่ล
คำแปล หล่อนกำลังวาง/She is putting หนังสือหลายเล่ม/ the books ไว้บนโต๊ะ/on the table. หนังสือมีหลายเล่ม และหล่อนก็กำลังหยิบ หนังสือเหล่านั้นไปวางไว้บนโต๊ะ

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค She will put the books on the table.
คำอ่าน ชี วิล พุต เดอะ บุ๊คสึ ออน เดอะ เท๊เบิ่ล
คำแปล หล่อนจะวาง/She will put หนังสือหลายเล่ม/ the books ไว้บนโต๊ะ/on the table.

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

place /เพลส /วาง