บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง prove proven proved พิสูจน์, ทดลอง ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้ เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

prove พรู่ฟ / proven พรูฟเวน / proved พรูฟถึ / พิสูจน์, ทดลอง

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค They prove guilt.
คำอ่าน เด พรูฟ กิลถึ
คำแปล พวกเขา/They พิสูจน์ /prove ความผิด/guilt

 

ประโยค She proves the truth.
คำอ่าน ชี พรูฟสึ เดอะ ทรู่ด
คำแปล หล่อน /She พิสูจน์/proves ความจริง/ the truth ประธาน She เป็นเอกพจน์ กริยาเติม S เป็น proves /พรูฟสึ

 

ประโยค He proves ownership of the wallet.
คำอ่าน ฮี พรูฟสึ โอนเน่อชิพ ออฟ เดอะ วอลเหล็ด
คำแปล เขาพิสูจน์/He proves ความเป็นเจ้าของ/ownership ของกระเป๋าเงิน/of the wallet

 

ประโยค He want to prove himself in court.
คำอ่าน ฮี ว้อน ทู พรูฟ ฮิมเซ้ล อิน ค่อท
คำแปล เขาต้องการ/He want to พิสูจน์ตัวเอง/prove himself ในชั้นศาล/in court

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค He proven himself in court.
คำอ่าน ฮี พรูฟเวน ฮิมเซ้ล อิน ค่อท
คำแปล เขาพิสูจน์ตัวเอง/ He proven himself ในชั้นศาล/in court

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค He was the innocent. He had proved himself in court already.
คำอ่าน ฮี วอส ดิ อินโนเซนถึ. ฮี แฮ่ด พรูฟถึ ฮิมเซ้ลฝึ อิน ค่อท ออลเร้ดดิ
คำแปล เขาเป็นผู้บริสุทธิ์ / He was the innocent เขาได้พิสูจน์ตัวเอง/ He had proved himself ในชั้นศาล/in court แล้ว/already

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค She is proving the truth.
คำอ่าน ชี อิส พรูฟวิง เดอะ ทรู่ด ซูน
คำแปล หล่อน /She กำลังพิสูจน์/ is proving ความจริง/ the truth

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค She will prove the truth soon.
คำอ่าน ชี วิล พรูฟ เดอะ ทรู่ด ซูน
คำแปล หล่อน /She จะพิสูจน์/ will prove ความจริง/ the truth ในไม่ช้านี้ /soon

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

proof / พรู่ฟ /พิสูจน์