บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง shave shaved shaven โกน ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไป ตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่ง ขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

shave เช้ฟ / shaved เช้ฟ / shaven เช้ฟเวน / โกน คำศัพท์อื่นที่เกี่ยวข้องเช่น razor, shaver มีดโกน , electric shaver เครื่องโกนหนวด ไฟฟ้า

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค He shaves with electric shaver.
คำอ่าน ฮี เซฟสึ วิด อีเล็คทริก เซฟเหว่อ ะ
คำแปล เขาโกนหนวด /He shaves ด้วยเครื่องโกนหนวดไฟฟ้า /with electric shaver

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาต้องเติม s

 

ประโยค They shave off the beard.
คำอ่าน เด เช้ฟ ออฟ เดอะ เบี้ยด
คำแปล พวกเขาโกน /They shave off หนวด /the beard ออก

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาไม่ต้องเติม s

 

ประโยค She shaves her legs.
คำอ่าน ชี เชฟสึ เฮอ เล้กสึ
คำแปล เธอโกน /She shaves ขนขาของตัวเอง /her legs

 

ประโยค He shaves closely with a sharp razor.
คำอ่าน ฮี เชสสึ คะโล้ส สะหลิ วิด อะ ชาพ เรเซอะ
คำแปล เขาโกน /He shaves อย่างเกลี้ยงเกลา /closely ด้วยมีดโกนที่คมกริบ / with a sharp razor

 

ประโยค He has to shave every day.
คำอ่าน ฮี แฮส ทู เช้ฟ เอฟวะหริ เด
คำแปล เขาต้องโกนหนวด /He has to shave ทุกวัน /every day

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค He shaved with electric shaveryesterday.
คำอ่าน ฮี เซฟ วิด อีเล็คทริก เซฟเหว่อะ เยสสะเตอเด
คำแปล เขาโกนหนวด /He shaved ด้วยเครื่องโกนหนวดไฟฟ้า /with electric shaver เมื่อวานนี้ / yesterday

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออดีต หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tense เช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค He has shaven with electric shaver.
คำอ่าน ฮี แฮ่ส เซฟเวน วิด อีเล็คทริก เซฟเหว่อ ะ
คำแปล เขาได้โกนหนวด /He has shaven ด้วยเครื่องโกนหนวดไฟฟ้า /with electric shaver

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาช่วยใช้ has

 

ประโยค They have shaven off the beard.
คำอ่าน เด แฮ่ฟ เช้ฟเวน ออฟ เดอะ เบี้ยด
คำแปล พวกเขาได้โกน /They have shaven off หนวด /the beard ออกแล้ว พวกเขาได้โกนหนวดเคราเรียบร้อยแล้ว ดูเป็นผู้เป็นคนกัน แล้ว

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาช่วยใช้ have

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค He is shaving with electric shaver.
คำอ่าน ฮี อิส เซฟวิง วิด อีเล็คทริก เซฟเหว่อะ
คำแปล เขากำลังโกนหนวด /He is shaveng ด้วยเครื่องโกนหนวดไฟฟ้า /with electric shaver

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค He will shave with electric shaver.
คำอ่าน ฮี วิล เซฟ วิด อีเล็คทริก เซฟเหว่อ ะ
คำแปล เขาจะโกนหนวด /He will shave ด้วยเครื่องโกนหนวดไฟฟ้า /with electric shaver

 

คำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

scrape /สะเครพ/โกน